U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de herstructurering bij de winkelgroep FNG;

- de handhaving van de coronamaatregelen door de lokale besturen;

- de nieuwe cijfers betreffende de ontnederlandsing van de Vlaamse Rand;

- het advies betreffende het in rekening brengen van de resultaten van het afstandsonderwijs;

-  de gevolgen van het recente arrest van de Raad van State betreffende de omzendbrief Ruimtelijk Transformatiebeleid;

- het activeren van het warmteactieplan in de woonzorgcentra;

- de evolutie en aanpak van de kinderkansarmoede in Vlaanderen;

- de wachttijden aan de autokeuringscentra;

- de opvolging van uitbestede werken door Wegen en Verkeer;

- de naleving van de taalwetgeving in Brussel.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 juni 2020 (pdf).

Begrotingscontrole 2020

De plenaire vergadering bespreekt en stemt over de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2020. De begrotingsaanpassing heeft als doel de gegevens uit de oorspronkelijke begrotingsopmaak te controleren en actualiseren om budgettaire marges en tekorten preventief op te sporen. Zo kunnen tijdige corrigerende maatregelen worden getroffen. De eerste begrotingsaanpassing moet volgens de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de Vlaamse Codex Fiscaliteit op enkele punten te wijzigen.  Het ontwerp beoogt enerzijds de domiciliëringstermijn bij aankoop van een enige en eigen woning te verlengen en anderzijds de sloop en heropbouw van een dergelijke woning gelijk te stellen met een ingrijpende energetische renovatie. Hierdoor kan de koper van de woning genieten van een verlaagd tarief voor de registratierechten.  De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
641 (2019-2020)
van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
649 (2019-2020)
van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke
647 (2019-2020)
Begrotingen - Beraadslagingen

Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

Werkingsbegrotingen – Besprekingen en stemmingen

11-A (2019-2020) nr. 1
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Ombudsdienst
45-B (2019-2020) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Kinderrechtencommissariaat
46-B (2019-2020) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Vlaams Vredesinstituut
48-B (2019-2020) nr. 1
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
van de Vlaamse Regering
18-A (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.