U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 juni 2020, 14.03u

Voorzitter

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, vorige zondag kregen we te horen dat het Gordelfestival dit jaar toch kan plaatsvinden. Dat is heel goed nieuws. Het Gordelfestival is traditiegetrouw een zondag in september, een moment waarop we het Vlaamse en groene karakter van de Rand in de kijker plaatsen.

Minister, in de media vernamen we dat u denkt aan een alternatief concept voor dit Gordelfestival, omdat we natuurlijk met de coronapandemie zitten. Het evenement zou rekening houden met alle coronagerelateerde veiligheidsmaatregelen. Ik heb begrepen dat de traditionele 100 kilometer alvast zou kunnen plaatsvinden, net als wandelingen en fietstochten. Op die manier zouden vele geïnteresseerden, nadat ze digitaal aanmelden, op een veilige manier kunnen genieten van het Vlaamse en groene karakter van de Rand.

Elk jaar wordt normaliter ook een focusgemeente aangeduid. Dit jaar was voorzien dat dat Sint-Pieters-Leeuw zou zijn. We vernamen dat die plannen opschuiven naar volgend jaar, naar 2021.

Wat de organisatie betreft, denk ik dat het nu aan vzw ‘de Rand’ is om het nieuwe coronaconcept voor het Gordelfestival uit te werken. Zij hebben in 2013, toen ze het Gordelfestival voor de eerste keer uitwerkten, al eens bewezen dat ze dat aankunnen. Toen is dat zeer goed verlopen. Dat was de opvolger van de Gordel zoals we die jaren hebben gekend. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat zij dat ook dit jaar met succes zullen kunnen uitwerken.

Minister, toch had ik de volgende vraag voor u: kunt u ons al wat meer info geven over het gewijzigde programma van deze editie van het Gordelfestival?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Er was wel enige twijfel, dat klopt, maar dit is geen sportmanifestatie zoals je er dertien in een dozijn hebt. Dit gaat over een sportmanifestatie met een duidelijke boodschap, namelijk het Vlaamse en groene karakter. Ik wou dat dus ook niet lossen. Daarom hebben we een alternatief uitgewerkt, een coronaproofe editie, waarbij we het festivalgebeuren tot mijn spijt niet kunnen laten plaatsvinden, waardoor ook de focusgemeente komt te vervallen. Dat ze daar een heel festivalgebeuren rond kunnen organiseren, maakt dat immers net zo aantrekkelijk voor focusgemeenten.

Wat gaan we wél doen? We zullen focussen op het sportieve luik, dus sporten in de prachtige groene Vlaamse Rand, die groene Rand die niet alleen bij ons, maar ook daarbuiten in de coronacrisis toch is herontdekt. Daar gaan we dus op inspelen. We focussen dus op het zuiver sportieve, namelijk op die 100 kilometer, de klassieker van weleer die eigenlijk was weggedeemsterd en die we in ere hebben hersteld. Dit wordt nu ook een focus. We zullen ervoor zorgen dat er ook meer start- en opstapplaatsen zijn om te kunnen participeren aan die 100 kilometer. Men zal in peloton of individueel kunnen rijden. Als dat in peloton is, dan zijn alle kruispunten afgezet en kan men echt zoals in een koers 100 kilometer rijden, wat op zich heel leuk is. Men zal echter ook op individueel niveau kunnen participeren aan het Gordelfestival. Ook via Strava zul je kunnen meerijden.

Daaraan gekoppeld is er ook een focus op de faciliteitengemeenten. Er zal dus geen festivalgebeuren zijn, maar we zullen wel zorgen voor randanimatie, onder andere in de gemeenschapscentra, van vzw ‘de Rand’ in de zes faciliteitengemeenten.

Men zou oneerbiedig kunnen zeggen dat we ons terugplooien op de essentie. We maken van een nood een deugd, waardoor we opnieuw en nog meer het accent leggen op de oorspronkelijke boodschap.

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Minister, dank u wel. Ik ben heel blij met uw antwoord. Ter voorbereiding van mijn vraag had ik het boek ‘30 jaar gewogen en bewogen’ naar aanleiding van de dertigste editie van de Gordel eens doorgenomen. Ook daaruit blijkt dat er eigenlijk altijd drie kenmerken aanwezig zijn geweest in die Gordel: Vlaams, sportief en groen. Ik ben dan ook blij dat u nu met die speciale editie van de nood een deugd maakt, dat u eigenlijk teruggrijpt en die drie basiskenmerken aanhoudt. Dat zijn ook kenmerken die in het regeerakkoord van deze regering zitten, waar enorm de focus wordt gelegd op dat Vlaamse en groene karakter. Dat is ook iets waar de inwoners van de Rand vandaag van wakker liggen. Het is dus heel goed dat daarop wordt ingezet. Met deze coronapandemie hebben ook de inwoners van de Rand de afgelopen maanden hun buurt herontdekt, misschien nieuwe wandelpaden en fietspaden herontdekt. Ik denk dus dat het een ideaal moment is om eigenlijk die aandacht uit te breiden naar de bredere regio en ook andere mensen die unieke plekken van onze streek te laten ontdekken, die dikwijls ook gepaard gaan met unieke streekproducten.

De heer Laeremans heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik begrijp uw bezorgdheid in verband met het coronavirus, dat over drie maanden misschien nog niet helemaal weg zal zijn, en dat u daarom ook niet te veel mensen bij elkaar wilt en kunt brengen. Maar ik zou toch een suggestie durven doen. Waarom zou u niet overwegen om elke gemeente die grenst aan Brussel, dus minstens die negentien, één wandeling en één fietstocht te laten kiezen die zij met een kort woordje uitleg bij bezienswaardigheden onderweg en een bezoek aan een of andere plaatselijke herberg – dat is goed voor de heropstart van de horeca – op het parcours kunnen aanbieden in een breder keuzemenu? Mensen uit heel Vlaanderen kunnen dan zien dat men in de hele rand uit dat pakket kan kiezen. Dat kan geen immens werk zijn aangezien nagenoeg elke gemeente wel iets in haar wandel- en fietspakket heeft zitten. Men zou Toerisme Vlaanderen daarbij kunnen betrekken om dat te coördineren. Op die manier spreidt men het risico en betrekt men alle gemeenten.

Tot slot willen we oproepen om de mensen aan te sporen om op het parcours van een wandeling een leeuwenvlag uit te hangen, want het Vlaams karakter van het Gordelfestival is nauwelijks zichtbaar. Het is dan ook nodig daar iets aan te doen.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Het is goed nieuws voor de fans van het Gordelfestival dat de Gordel, althans het sportieve gedeelte, in september zal kunnen plaatsvinden. Voor de organisatie van het oorspronkelijke Gordelfestival was in de begroting 415.000 euro uitgetrokken. Tijdens de begrotingsaanpassing hebben we het er al over gehad; ik ga ervan uit dat in die afgeslankte versie dat substantiële bedrag van 415.000 euro niet volledig zal worden opgebruikt. Wat plant u met de eventuele resterende middelen te doen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mevrouw Segers, de rekening die u maakt, is een beetje voorbarig. De podia worden meestal gefinancierd, ofwel door de provincie, ofwel door de focusgemeente. Wanneer de focusgemeente wegvalt, betekent dit ook dat de financiële bijdrage en ook de materiaalinzet van de focusgemeente wegvallen. Dat tikt aan in de negatieve zin. Ik wil dan ook niet vooruitlopen op het budgettaire nettoresultaat van deze oefening.  Ik weet dat u niet behoort tot de fans van de Gordel, anderen zijn dat wel. (Opmerkingen van Katia Segers)

We vragen altijd aan de negentien gemeenten om in welke vorm dan ook samen te werken, maar we willen natuurlijk vooral de Gordel zelf en het groepsgebeuren maximaal behouden in plaats van het volledig te versnipperen. Maar de samenwerking met de negentien gemeenten zit er wel in.

Dames en heren, we verwachten u begin september allemaal in de Vlaamse Rand. Het traject is 100 kilometer over een ietwat heuvelachtig parcours. Maar als u er nu aan begint, voorzitter – de beentjes insmeren –, dan zien we u graag begin september in de Vlaamse Rand.

We komen er allemaal naartoe.

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Ik dank de minister en de bijkomende vraagstellers. Ik kan niet veel meer dan toevoegen dat ik hoop dat deze speciale editie toch een succes kan worden en dat iedereen kan genieten van het moois en lekkers dat de Vlaamse Rand ons te bieden heeft.

De actuele vraag is afgehandeld.

van Ann De Martelaer aan minister Wouter Beke, beantwoord door minister Benjamin Dalle
618 (2019-2020)
van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke, beantwoord door minister Benjamin Dalle
628 (2019-2020)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.