U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat aanpak discriminatie arbeids- en huurmarkt

Racisme en discriminatie staan na de dood van George Floyd in de USA overal in het politieke brandpunt. In de plenaire vergadering debatteren de fracties over de Vlaamse aanpak van discriminatie op de huurmarkt en arbeidsmarkt.  Wat is het standpunt van de Vlaamse Regering?

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de coronapandemie wordt er vergaderd met een beperkt aantal parlementsleden. Het vragenuur is beperkt tot 1 actuele vraag per fractie wegens de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda.

Deze week vragen over:

- de protocollen voor de amateurkunsten in de cultuursector in het kader van de corona-exit;

- de organisatie van het Gordelfestival 2020;

- de acties in de zorgsector/ socialprofitsector;

- de zogenaamde kaasroute voor schenkingen via een Nederlandse notaris;

- de verdeling van de extra middelen voor de vervoerregio's;

- censuur in de media in de nasleep van Black Lives Matter.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 17 juni 2020 (pdf).

Opheffing Syntra Vlaanderen - naamswijziging Hermesfonds

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 beoogt een slankere overheid en heft  het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen op. De ondernemerschapsopleidingen worden geïntegreerd in VLAIO, en het duaal leren in het departement WSE en VDAB. Het Hermesfonds wordt herdoopt tot het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van het decreet dat hieraan uitvoering moet geven en houdt de eindstemming.

Wijziging bijzonder decreet Universiteit Gent

De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en stemt erover. De Universiteit Gent is nog steeds een gemeenschapsuniversiteit, waardoor de grondregels van de procedure bij bijzonder decreet zijn vastgelegd.Dit ontwerp van bijzonder decreet past op vraag van de universiteit zelf de samenstelling van het kiescollege voor de benoeming van de rector en de vicerector van de Universiteit Gent aan. Tevens wijzigt het de wijze waarop de raad van bestuur de verkiezingsprocedure voor de rector en de vicerector vastlegt. In 2017 waren er 9 verkiezingsrondes nodig vooraleer de UGent een nieuwe rector en vicerector kregen.

Nooddecreten COVID-19: jeugddelinquentierecht, noodfondsen en armoedebestrijding

Er werden twee voorstellen van decreet van de meerderheid aan de agenda toegevoegd in het kader van de coronacrisis.  Het ene beoogt een aanpassing van het jeugddelinquentiedecreet, het andere bevat maatregelen inzake de noodfondsen cultuur, jeugd, sport, media en lokale besturen en betreffende de armoedebestrijding.

Voorstel van resolutie menselijke waardigheid tijdens coronapandemie

De sp.a-fractie diende een voorstel van resolutie in 'over het bewaken van de menselijke waardigheid tijdens de coronapandemie en de garantie dat de versoepelingen in het kader van de exitstrategie voor iedereen gelden' dat aan de agenda werd toegevoegd.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
van Ann De Martelaer aan minister Wouter Beke, beantwoord door minister Benjamin Dalle
618 (2019-2020)
van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke, beantwoord door minister Benjamin Dalle
628 (2019-2020)
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Actuele vragen
van Ann De Martelaer aan minister Wouter Beke, beantwoord door minister Benjamin Dalle
618 (2019-2020)
van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke, beantwoord door minister Benjamin Dalle
628 (2019-2020)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

Voorstellen van decreet - Beraadslagingen

Voorstel van resolutie - Bespreking

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 17 juni 2020 gehouden actualiteitsdebat over het standpunt van de Vlaamse Regering inzake de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt en huurmarkt

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.