U bent hier

Artikelsgewijze stemmingen

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 1 tot en met 7.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

120 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
120 leden hebben ja geantwoord.

De artikelen 1 tot en met 7 zijn aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 1, van Hannes Anaf, Maxim Veys en Hannelore Goeman, tot vervanging van artikel 8.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  52 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over artikel 8.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  96 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben zich onthouden.

Artikel 8 is aangenomen.

Reden(en) voor onthouding?

De heer Anaf heeft het woord.

Voorzitter, ik denk dat onze stemhouding redelijk logisch is. Aangezien ons amendement is weggestemd, waarmee wij hadden geprobeerd deze tekst in overeenstemming te brengen met wat op de persconferentie door de minister is aangekondigd, zijn we er zeker van dat hierdoor een kwetsbare groep uit de boot valt, die hier wel op had gerekend.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de artikelen 9 tot en met 16.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
109 leden hebben ja geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 9 tot en met 16 zijn aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

122 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
109 leden hebben ja geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.