U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Bruno Tobback bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Maxim Veys, Caroline Gennez en Hannelore Goeman over de bestrijding van discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt en private huurmarkt.

De heer Veys heeft het woord.

Collega's, de voorbije dagen heb ik – en jullie ook – heel veel politici gezien die racisme erkennen en veroordelen en roepen dat we maatregelen moeten nemen om dit te bestrijden. En toch zijn er dit weekend duizenden mensen op straat gekomen om het racisme dat nog steeds aanwezig is in ons land, aan te klagen. Ze doen dat om twee redenen.

Ten eerste zijn er nog altijd politici die hele dagen niets anders doen dan haat, gif en verdeling spuien in deze samenleving, die daar miljoenen euro's tegenaan gooien op sociale media. Ten tweede zijn die mensen op straat gekomen omdat er heel veel politici zijn die het racisme veroordelen.

Mijnheer Veys, u moet zeggen waarom u vindt dat er iets met spoed gedaan moet worden.

Nog drie zinnen.

Neen, enkel over de spoed. U bent bezig over de inhoud.

Heel veel mensen veroordelen het racisme, zeggen er iets aan te moeten doen maar doen het niet. Wij willen die woorden in daden omzetten. De spoed is duidelijk, voorzitter. Als tienduizend mensen in deze tijden op straat komen, dan is het dringend.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Mijnheer Vandaele, we zijn aan het stemmen.

Voorzitter, ik denk dat dit gekoppeld is met het volgende onderwerp.

Mijnheer Vandaele, we hebben daarnet ook gestemd over een voorstel van onder anderen mevrouw Moerenhout over discriminatie op de private huurmarkt. Dat was dan ook gekoppeld. We zijn hier in een redelijke bizarre namiddag beland met allerlei spoedbehandelingen. We stemmen gewoon apart.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Maxim Veys, Caroline Gennez en Hannelore Goeman over de bestrijding van discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt en private huurmarkt naar de Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie en voor Wonen en Onroerend Erfgoed verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.