U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Elisabeth Meuleman, Stijn Bex en Imade Annouri over het opnemen van de kolonisatie en het dekolonisatieproces in de eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs.

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ik denk dat de spoed vandaag ook gewoon in de media stond, op pagina 1 van De Standaard. Er woedt een debat in de samenleving over dekolonisatie. Op dit moment hebben de ontwikkelingscommissies wat betreft de eindtermen hun werk afgeleverd en ligt het ook op de tafel van de Vlaamse Regering.

We horen in de wandelgangen dat de Vlaamse Regering daar mogelijk nog een stuk aan zal wijzigen zonder opnieuw die ontwikkelingscommissies en die experten die daartoe hebben bijgedragen, te consulteren. Wij vragen dus bij hoogdringendheid, op basis daarvan, om deze resolutie, die we trouwens ook in overleg met een aantal van die experten hebben opgemaakt, vandaag te kunnen behandelen.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, dit lijkt ons echt spek voor de bek van de commissie, die daar volgens mij op een grondige en degelijke manier werk van kan maken.

Mevrouw El Kaouakibi heeft het woord.

Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat jullie dat nu met spoed willen indienen. Maar de deur staat open. De gesprekken zijn bezig. Ik denk inderdaad dat de deur open moet blijven en dat we daarom de spoed nu niet kunnen goedkeuren. Dat het op de agenda staat, dat is zeker. Ik heb ook gelezen wat er in de krant staat, maar die gesprekken zijn bezig en de deur staat open.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Elisabeth Meuleman, Stijn Bex en Imade Annouri over het opnemen van de kolonisatie en het dekolonisatieproces in de eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs naar de Commissie voor Onderwijs verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.