U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van An Moerenhout, Björn Rzoska, Imade Annouri en Celia Groothedde over het invoeren van praktijktesten op de private huurmarkt in de strijd tegen discriminatie.

De heer Annouri heeft het woord.

Voorzitter, we vragen om dit te agenderen omdat er een internationaal momentum is waarbij mensen hun stem verheffen tegen vormen van structurele discriminatie in heel wat Europese steden, de Verenigde Staten, Azië, wereldwijd. Heel wat collega-politici zijn op dit moment in parlementen, in krantenartikels, in diverse studio’s aan het aangeven dat ze die strijd steunen, dat ze maatregelen willen nemen. Onder andere de praktijktesten op de huurmarkt werden aangehaald. Dit is het momentum om niet dezelfde fouten als in het verleden te maken, waarbij het enkel bij woorden werd gelaten, maar om echt naar daden over te gaan. We willen dat dus vandaag agenderen om vandaag die stap vooruit te zetten en gebruik te maken van het momentum. Met de verklaringen van collega’s in de media denken we dat we dat ook positief kunnen voltooien.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, wij stellen voor om dit in de commissie te behandelen, zoals dat doorgaans gebeurt.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van An Moerenhout, Björn Rzoska, Imade Annouri en Celia Groothedde over het invoeren van praktijktesten op de private huurmarkt in de strijd tegen discriminatie naar de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.