U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juni 2020, 14.02u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik zou graag nog eens de schorsing van de vergadering vragen.

Hebt u enig idee hoelang?

Ik ga dat zo kort mogelijk houden, voorzitter. Maar we hebben daarnet – de collega’s mogen dat weten – een digitale fractievergadering gehad, maar dat is technisch heel slecht gelopen, dus ik zou nog op een andere manier willen proberen mijn fractieleden heel snel te bereiken, via WhatsApp of een ander kanaal. Maar dat is hier moeilijk.

De heer Tobback heeft het woord.

Mogen wij uit nieuwsgierigheid weten wat de reden van de schorsing is, collega Vandaele? Het is maar omdat we het thuis ook zouden kunnen uitleggen. (Gelach)

Wel, ik denk dat we hier vanmiddag allemaal opnieuw merken dat de manier waarop we het nu doen een beetje verwarrend is, met al die resoluties die hier te elfder ure, ook bij hoogdringendheid, aan bod komen. Let op, wij zijn daar nu zelf ook schuldig aan. Wij hebben een tijd geleden in het Bureau afgesproken dat we gingen proberen om dat tijdig te doen. We slagen daar blijkbaar niet in, de oppositie niet en de meerderheid ook niet.

Maar dat brengt dan wel mee dat op momenten zoals deze we onze mensen moeten kunnen informeren over wat er nu eigenlijk op ons afkomt. Dat valt niet altijd mee als we hier niet fysiek aanwezig zijn. We hebben een uitstekend systeem met onze partij, zoals de meeste van onze systemen uitstekend werken, collega Tobback. We hebben een uitstekend systeem om digitaal te overleggen, maar daarnet is dat hier in dit huis…

Dat werkt niet goed op de server van dit Vlaams Parlement.

Neen, dat werkt niet goed op deze server. Thuis werkt het perfect, en hier werkt het verdorie niet goed.

Collega Tobback, als u aan uw partner moet uitleggen waar u was, wil ik u een briefje meegeven. (Applaus. Gelach)

De heer Tobback heeft het woord.

Dat briefje apprecieer ik ten zeerste, voorzitter, maar ik heb nog altijd niet gehoord over welke resolutie collega Vandaele zijn fractie niet meer kan volgen.

Dat is niet relevant.

Het is er waarschijnlijk toch een van hem.

Het is het geheel van dingen die mijn petje eigenlijk te boven gaan. Maar het kan ook aan mij liggen natuurlijk. Het is de veelheid.

Het is u allemaal een beetje boven het hoofd aan het groeien, collega.

Ik zal het in mijn memoires onthullen.

Het staat iedereen vrij een schorsing te vragen. Bij dezen heeft collega Vandaele dat gedaan. Als u dat straks ook nog wilt doen, collega Tobback, omdat u nog later wilt thuiskomen, dan mag u dat ook doen.

Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 18.46 uur.

– De vergadering wordt hervat om 19.14 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.