U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juni 2020, 14.02u

Voorzitter
Voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst.

De bespreking is geopend.

Het Bureau heeft op 27 mei 2020 beslist een voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement aan de plenaire vergadering voor te leggen.

Ook de Vlaamse Ombudsman heeft, naar analogie met het ontwerp voor het personeel van het Algemeen Secretariaat, op 19 mei 2020 beslist een voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van de Vlaamse Ombudsdienst aan de plenaire vergadering voor te leggen.

De voorgestelde bepalingen voeren de tijdelijke mogelijkheid voor ambtenaren van het Algemeen Secretariaat en van de Vlaamse Ombudsdienst in om een coronaouderschapsverlof op te nemen. Zij kunnen immers, in tegenstelling tot de contractuele personeelsleden bij die instanties en de (contractuele) personeelsleden van de andere aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, geen gebruik maken van het coronaouderschapsverlof zoals ingevoerd bij het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020. De bepalingen zoals voorgelegd sluiten zo nauw mogelijk aan bij de modaliteiten van dat koninklijk besluit. Ze hebben uitwerking vanaf 1 mei 2020 en lopen af op 30 juni 2020.

Het voorstel tot invoering van het coronaouderschapsverlof werd u vanmorgen per mail bezorgd.

Namens het Bureau en de Vlaamse Ombudsman verzoek ik de plenaire vergadering om het voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof bij het Algemeen Secretariaat en de Vlaamse Ombudsdienst goed te keuren.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Wij stemmen nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst.

De volksvertegenwoordigers die akkoord gaan met het voorstel, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die niet akkoord gaan met het voorstel, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het Vlaams Parlement neemt het voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.