U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juni 2020, 14.02u

Voorzitter
van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Hilde Crevits
604 (2019-2020)

Het antwoord wordt gegeven door minister Crevits.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Dank u wel, voorzitter. Minister, we kunnen weer allemaal uit ons kot, maar niet te zot. Oef! Er zijn heel veel sectoren die herademen – wij allemaal. Ze starten opnieuw op en proberen een klein beetje de geleden schade in te halen.

Er is jammer genoeg een sector die nog steeds niet kan opstarten en waarover nog steeds heel veel onduidelijkheid bestaat, namelijk de evenementensector. Ze waren begin maart als eerste geïmpacteerd door de lockdown en vandaag, drie maanden later, is er nog geen expliciete duidelijkheid over hun exitstrategie. Ik heb het hier voor alle duidelijkheid, collega’s, niet over de grote jongens en meisjes als Tomorrowland, Rock Werchter of voetbalmatches. Ik heb het hier over controleerbare B2B-events als beurzen, congressen en corporate events. We spreken hier wel over een heel belangrijke sector, een sector van 3300 bedrijven of ongeveer 80.000 jobs. Ze smeken om gecontroleerd en veilig te kunnen opstarten. Zonder die definitieve richtlijnen kunnen zij dat natuurlijk niet doen. Zij kunnen niets plannen voor het najaar, wat ervoor zorgt dat het eigenlijk bij hen constant annulaties regent. Want een event is niet georganiseerd op vijf minuten tijd en is ook niet georganiseerd op een week tijd. Ze hebben daarvoor zeker een drietal maanden nodig. Willen ze in september opnieuw kunnen opstarten, dan zouden ze dus eigenlijk vandaag zekerheid moeten hebben.

We hebben al heel veel gehoord over die zogenaamde event risk matrix. Ik vroeg me af wanneer die matrix wordt vrijgegeven. Ik hoorde de datum van 1 juli waaien. Ook de lokale besturen zijn nogal behoed voor deze matrix. Zal hij de broodnodige duidelijkheid geven waar we allemaal reikhalzend naar uitkijken of moeten we daarvoor nog wachten op een volgende meeting van de Veiligheidsraad? Heel veel vragen, minister, waarvan ik hoop dat u er ons een antwoord op kunt geven.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Dank u wel, collega. Vorige week hadden we hier een pak actuele vragen over de situatie van de cafés en restaurants. Ondertussen zijn die opnieuw open. Ik ben zelf, net zoals velen onder jullie, de eerste dag van de opening eens een kijkje gaan nemen hoe het gaat.  De vreugde van de mensen en van de uitbaters was op veel plaatsen enorm groot. Dat staat, collega D’Hose, in heel fel contrast met de tristesse die er onder andere heerst in de eventsector, maar niet alleen daar. Ook uitbaters van zogenaamde ‘trouwzalen’ blijven wat zonder perspectief, want wie organiseert een trouwfeest voor vijftig mensen, als dat straks zou mogen? De organisatoren van kermissen zijn wat triestig omdat ze wel mogen opstarten op 1 augustus maar de lokale besturen die kermissen laten komen, beslissen daar meestal al veel vroeger over.

U hebt dus absoluut een punt dat we zeer dringend nood hebben aan een perspectief voor de eventsector. Ik heb de sector ook uitgenodigd op mijn kabinet. Ik heb ondertussen ook wel de grote diversiteit gezien in die sector. Je hebt daar mensen van allerlei slag en ook allerhande soorten evenementen. Ik sta dus zeker aan uw kant als het gaat over de vraag naar snelle duidelijkheid. Dit neemt niet weg dat die event matrix, die een bevoegdheid is van collega Demir – zij onderhandelt daarover met de experten – sowieso belangrijk zal zijn. We zullen wellicht nog een beslissing van de Veiligheidsraad nodig hebben. Ik ben uiteraard geen lid van die Veiligheidsraad. Maar ik hoop wel dat iedereen beseft dat het nodig is dat daar snel duidelijkheid over komt, want u hebt het zelf gezegd: een event organiseer je niet op een week. Je kunt niet op maandag beslissen dat volgende week opnieuw events georganiseerd mogen worden en dan denken dat het allemaal in orde zal komen.

De Vlaamse Regering ondersteunt de sector ondertussen wel, dubbel nu, via de compensatiepremie die openstaat voor de sector. De tweede tranche van de compensatiepremie staat ook open voor de sector. Op langere termijn zijn er ook overbruggingskredieten en dergelijke.

Maar alle euro's kunnen nooit opwegen tegen de nood die er is aan perspectief voor de sector en de dynamiek die ze opnieuw willen teweegbrengen. Ik hoop dus dat de event risk matrix heel snel klaar is. Ik hoop ook dat er heel snel perspectief kan worden geboden. Ik trek daar hard mee aan de kar, net zoals u dat doet. Anders zou u deze vraag hier niet in de plenaire vergadering hebben gesteld.

Ik dank u, minister. Bedankt om mee aan de kar te trekken, het is echt wel broodnodig. Ik doe bij dezen ook een oproep aan alle collega’s hier om dat zoveel mogelijk te doen naar de verschillende gremia toe. Ik begrijp dat de veiligheidsraad daar toch eens zou moeten over beslissen.

Ik zou ook mijn bezorgdheid willen uiten over die event risk matrix. Ik hoor van heel veel lokale besturen dat zij hiermee aan het zoeken zijn, dat zij niet altijd alles afdoende kunnen afwegen, en dat ze het soms wel een beetje gemakkelijk vinden van de federale en de Vlaamse overheid om altijd te verwijzen naar lokale besturen.

De exit is een ding, de relancemaatregelen een ander. Maandag hebt u nog een heel nieuw pakket aangekondigd, waarvoor dank. Ik denk dat we met de compensatiepremie, het noodfonds zoveel mogelijk mazen in het net aan het dichten zijn. Er is ook de 87 miljoen euro voor de lokale besturen, maar de evenementensector is daar volgens mij nog wat tussenuit aan het glippen. Ik vroeg mij bijkomend nog af of u nog in extra maatregelen zult voorzien.

De heer Brusselmans heeft het woord.

Minister, wij vragen heel veel van deze mensen tijdens deze crisis, over alle sectoren heen. En in ruil daarvoor krijgen sommigen al dan niet voldoende steun van de overheid. En hetzelfde geldt voor de fragiele evenementensector, waar veel spelers het voor de crisis ook al moeilijk hadden, mede vanwege de regelneverij van deze overheid.

Ook hier is er het tweeluik. We vragen bezoekers van afgelaste of uitgestelde evenementen om hun ticketgelden niet terug te vragen. We vragen organisatoren om innovatief te zijn in het organiseren van evenementen. Maar ook de overheid heeft haar verantwoordelijkheid. Het is niet alleen de plicht van deze regering om die innovatieve evenementen die wel volgens de regels van de coronacrisis zijn, mogelijk te maken en in een duidelijk kader te voorzien – linkse collega’s, sommige mensen moeten zich wel nog houden aan die regels. Over die plicht hebben we het morgen in de commissie ongetwijfeld. Het is anderzijds ook de plicht van deze regering om met voldoende centen over de brug te komen, zodat dit bloedbad kan stoppen of toch op zijn minst kan worden beperkt.

En uw vraag luidt?

Wij vragen al enkele weken naar een specifiek noodfonds, een extra noodfonds specifiek voor de evenementensector. Minister Demir gaat die vraag uit de weg, minister-president Jambon zei dat er misschien toch nog specifieke maatregelen komen.

Oké, mijnheer Brusselmans.

De vraag is: komt er een specifiek noodfonds, en zo ja, hoeveel zal dat bedragen? De sector heeft nood aan duidelijkheid.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord en voor de engagementen die al hebt gedaan naar de evenementensector, door die voortzetting van de hinderpremie en de compensatieregeling. Daarmee steekt u de sector echt een hart onder de riem, en dat kan hij nu wel gebruiken. Dat is heel positief, zeker voor zij die nog niet kunnen starten en nu veel omzetverlies lijden.

Ik treed u bij dat de sector nu vooral perspectief nodig heeft. Daarom roep ik de Vlaamse Regering en uw collega-ministers op om snel over die event risk matrix te communiceren, en eventueel in twee stappen. Want het zijn vooral die kleine events die vanaf 1 juli kunnen starten die al heel veel duidelijkheid nodig hebben. Als zij binnen drie weken events kunnen doen, hebben zij nu die richtlijnen nodig. Collega Brouwers heeft daar in de commissie ook al om gevraagd.

En vervolgens is er de eventmatrix voor de grotere events. Daarom roep ik u en uw collega Demir op om daar verder werk van te maken, maar evengoed van haar lang beloofde relanceplan voor de evenementensector. Ik doe ook een gelijkaardige oproep aan de minister-president om ook in de Nationale Veiligheidsraad de belangen van de evenementensector te blijven bewaken.

De heer Veys heeft het woord.

Collega’s, ik denk dat we hier over een heel belangrijke sector bezig zijn. Vlaanderen staat bekend voor zijn festivals. Maar ook de andere evenementen, zo hebben we hier al gehoord, zijn cruciaal. Wat is er voor hen cruciaal? Dat zijn de zomermaanden. Ik hoef het niet verder toe te lichten dat zij al grote verliezen geleden hebben en nog zullen lijden.

Voor sp.a is het belangrijk dat iedereen zo veel als mogelijk wordt geholpen. En wij stellen vast dat er nog heel wat mensen tussen de mazen van het net vallen. Het gaat niet alleen om de mensen actief in de evenementensector die vooral voor niet-gesubsidieerde organisaties werken, want die vallen buiten het noodfonds, maar ook om de hele trein achter die evenementen.

En dat gaat van mensen die mobiele toiletten plaatsen over zelfstandige boekingsagenten en lichttechnici tot decorbouwers. Het zijn mensen die tijdens events heel vaak onzichtbaar zijn, maar die cruciaal zijn voor het welslagen ervan.

Om die reden heb ik nog een bijkomende vraag. Minister, bent u het eens dat een grote groep binnen de eventsector nog steeds tussen de mazen van het net valt? Wat gaat u daaraan doen?

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, we kennen de krijtlijnen en de aantallen die vandaag, per 1 juli en per 1 augustus kunnen, en dat zijn natuurlijk beperkte groepen waarmee we kunnen werken. Voor de eventsector ziet het er inderdaad niet echt goed uit de komende maanden. Eerstdaags zullen we hopelijk de evenementenmatrix krijgen van minister Demir. Met de achttien criteria die ze in het vooruitzicht stelt, kunnen we misschien wel kijken welke beperkte zaken deze zomer alsnog kunnen plaatsvinden, om de eventsector toch enigszins weer op dreef te brengen.

Wat ik wel zie, en dat stemt me toch gelukkig, is dat het een heel creatieve sector is. Ze spelen dus ook in op de zaken die vandaag gebeuren en op de behoeften die er vandaag zijn. Als je ziet wat ze nu allemaal op de markt brengen aan ontsmettingssystemen en geleidingssystemen voor bezoekers, dan zie je dat dit een heel creatieve en dus ook voor Vlaanderen belangrijke sector is.

Minister Hilde Crevits

Collega Vandaele, je hebt er zo die van alcohol naar alcoholgel gaan, maar ik ben toch blij als ik een glas wijn of een pintje kan drinken. Au fond heb je natuurlijk wel een punt.

Collega D'Hose, collega Brouwers laat me weten dat ze diezelfde vraag vorige week heeft gesteld aan de minister-president en dat hij het engagement heeft genomen dat de matrix voor kleine evenementen er deze week zou zijn, en de grote matrix tegen het einde van deze maand. Ik zal hem er nog eens persoonlijk aan herinneren, maar ik ga ervan uit dat dit in orde komt. Minister Demir, die dit opvolgt, zal dat doen.

Collega's, ik ben het ermee eens dat dit een belangrijke sector is. Het heel specifieke is dat je perspectief op de lange termijn nodig hebt, dat je niet in een of twee weken van alles georganiseerd krijgt. Vandaar dat het zo cruciaal is dat er helderheid komt, dat het kader er is waarbinnen we zullen kunnen schuiven, maar dat er ook goed overleg is met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Als het kader er is, moeten lokale besturen het ook zien zitten. Burgemeesters zullen het ook moeten toelaten, want die zijn autonoom om zaken al of niet toe te laten.

Dat is nu net het probleem, bijvoorbeeld met kermissen. Zij kregen wel perspectief tegen 1 augustus, maar op heel veel plaatsen is al beslist om de kermis niet te laten doorgaan. Daarom zal goed overleg en vertrouwen nodig zijn, maar ook het engagement van mensen om zich aan de regels te houden. Voor je het weet, organiseer je iets en niemand houdt zich aan de regels. Ik hoef niet ver terug te gaan in de tijd om de discussie daarover in dit parlement te horen. Dan zit je binnen een paar weken mogelijkerwijze in een totaal ander scenario.

Wat de budgetten betreft, wil ik, om niet te veel in relativering te verzanden, meegeven dat de compensatiepremie door de eventsector heel sterk is aangevraagd. 14 procent van de aanvragen die zijn goedgekeurd, gaan naar de eventsector. Dat vertegenwoordigt op dit ogenblik een bedrag van 17,3 miljoen euro, en er zijn nog een pak aanvragen in behandeling. Wij vermoeden dat daar nog eens 10 miljoen euro zal bijkomen, dat we dus boven de 25 miljoen euro zullen uitkomen. Dat houdt nog geen rekening met de tweede tranche die de Vlaamse Regering vorige vrijdag heeft goedgekeurd.

Aan hen die zeggen dat er niets van steun is voor de sector: dat klopt niet. We zullen in de tientallen miljoenen gaan als het op die sector aankomt. Maar dit – en dat erken ik – is peanuts in vergelijking met het perspectief dat nodig is voor de eventsector, maar ook voor zij die feestzalen verhuren en nu nog worden geconfronteerd met heel weinig perspectief als het gaat over grotere evenementen.

Collega's, we sleuren dus verder aan de kar in alle veiligheid, maar het is absoluut noodzakelijk om dat perspectief te brengen.

Minister, we moeten wel opletten dat we niet te veel op een hoop gooien. De sector is enorm divers. In mijn actuele vraag ging het niet zozeer over de kermissen of de kleine festivals, maar veeleer over de zaken die in het najaar zouden moeten plaatsvinden zoals de beurzen, de congressen en de B2B-events. Ik begrijp dat er duidelijkheid zou moeten komen van de Nationale Veiligheidsraad, specifiek voor de maanden september en oktober.

Nu, als zij hierover moeten kunnen beslissen, denk ik dat de Nationale Veiligheidsraad wel een datum zal moeten vastpinnen. Ik begrijp dat dat nog steeds niet gebeurd is.

Ik weet ook dat heel veel mensen uit de sector naar ons kijken, en ze willen maar één ding: een datum, zodat ze duidelijk kunnen maken aan hun klanten dat ze kunnen en mogen opstarten.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.