U bent hier

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Peter Van Rompuy bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Voorzitter, mag ik vragen om aan de orde van de dag een voorstel van resolutie toe te voegen van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy over een Vlaams sociaal-economisch relanceplan na de coronacrisis.

Ik betreur het ten zeerste dat collega’s die aanwezig waren op die betoging, hier vandaag aanwezig zijn, en dat zij doen alsof de regels die voor iedereen gelden op het vlak van corona, niet voor hen gelden. (Applaus bij CD&V, de N-VA en het Vlaams Belang)

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, ik wist natuurlijk niet dat de meerderheid haar voorstel tot resolutie over het debat dat in de commissie Economie werd gevoerd, zou indienen. Wij hadden daarover ook een voorstel van resolutie klaarliggen, namelijk het voorstel van resolutie van Imade Annouri en Björn Rzoska over een groen economisch relanceplan voor Vlaanderen. Ik stel voor dat die twee voorstellen van resolutie dan ook gekoppeld worden.

Mijnheer Rzoska, ik was u voor. Dat is ook zo voorbereid. We zullen die twee samen behandelen.

Het is een schande dat ik de diensten heb onderschat.

Dat kan altijd, maar u kunt nog altijd verrast worden.

We zullen ons straks uitspreken over deze voorstellen tot spoedbehandeling.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.