U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bruno Tobback bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Tobback heeft het woord.

Voorzitter, ik had graag bij motie van orde de hoogdringendheid gevraagd voor een voorstel van resolutie van Maxim Veys, Caroline Gennez en Hannelore Goeman over de bestrijding van discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt en private huurmarkt.

Ik heb me in de vorige discussie niet willen mengen, maar ik wil voor de goede orde toch even opmerken dat als mevrouw Goeman als mede-indiener van het voorstel van resolutie vandaag niet aanwezig is en ik op deze stoel zit, dat is omdat zij ook op die betoging aanwezig was.

Dat was duidelijk, ja.

Dat was zeer terecht. Zij heeft er ook zeer terecht voor gekozen om zichzelf veertien dagen te isoleren en niet aanwezig te zijn in deze plenaire vergadering. (Applaus bij de N-VA en het Vlaams Belang)

We zullen ons straks uitspreken over dit voorstel tot spoedbehandeling.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.