U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de coronapandemie wordt er vergaderd met een beperkt aantal parlementsleden.

Deze week vragen over:

- de Black Lives Matters-betogingen van afgelopen weekend in België;

- een exitstrategie voor de eventsector;

- misbruiken van coronapremies;

- het systeem voor economische ondersteuningsmaatregelen in de toekomst bij een eventuele nieuwe epidemiegolf;

- het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs;

- het advies voor de vergunning van een nieuwe ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk;

- de voorstellen voor een groene relance in de bouwsector;

- de opvolging van de adviezen van de GEES.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 10 juni 2020 (pdf).

Voorstel van resolutie maatregelen voor studenten hoger onderwijs wegens coronacrisis

Door de coronacrisis moest het hoger onderwijs zich op korte termijn herorganiseren naar afstandsonderwijs.  Dit had een zware impact op de studenten, ook op hun mentaal welzijn.  In een voorstel van resolutie roepen leden van de meerderheidsfracties de Vlaamse Regering op om maatregelen te nemen die de gevolgen van de coronacrisis voor de studenten moeten opvangen en monitoren,  onder meer met betrekking tot hun leerkrediet en studietoelage.  De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Voorstel van resolutie tegen schendingen samenscholingsverbod door Black Lives Matter-betogingen

Op de agenda tevens een voorstel van resolutie van Vlaams Belang over het veroordelen van het gedoogbeleid tegenover de 'Black Lives Matter'-betogingen die het wettelijke samenscholingsverbod schenden en het aantal coronabesmettingen opnieuw dreigen te doen stijgen.  Dit voorstel van resolutie wordt rechtstreeks in de plenaire vergadering behandeld. De volksvertegenwoordigers bespreken het voorstel en stemmen erover.

Invoering uitzonderlijke gezinsbijslag voor kwetsbare gezinnen in kader van COVID-19-maatregelen

De plenaire vergadering heeft de agenda aangevuld met een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties dat een uitzonderlijke en tijdelijke gezinsbijslag wil toekennen aan kwetsbare gezinnen die getroffen zijn door de coronacrisis.  De bespreking gebeurt rechtstreeks in de plenaire vergadering en wordt gevolgd door de hoofdelijke stemming.

Voorstellen van resolutie over economische relance

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure twee voorstellen van resolutie (VVR Groen en VVR meerderheidsfracties) betreffende een relanceplan voor het postcoronatijdperk en stemt over deze voorstellen.

Voorstel van resolutie dood George Floyd

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie over de dood van George Floyd en het racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten van Amerika en stemt erover.

Voorstel van resolutie bestrijding racisme en discriminatie

De plenaire vergadering bespreekt eveneens de spoedbehandeling van een voorstel van resolutie over de bestrijding van discriminatie en racisme in de Vlaamse samenleving en houdt de stemming over dit voorstel.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Motie van orde
van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Hilde Crevits
604 (2019-2020)
Regeling van de werkzaamheden
Voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Hilde Crevits
604 (2019-2020)
van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
607 (2019-2020)

Voorstellen van resolutie - Besprekingen

Personeelsaangelegenheden Bespreking en stemming

Voorstel tot invoering van een coronaouderschapsverlof voor het statutair personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Ombudsdienst

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.