U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de coronapandemie wordt er vergaderd met een beperkt aantal parlementsleden.

Deze week vragen over:

- de heropstart van de horecasector;

- de inspanningen ten aanzien van tijdelijk werklozen;

- het Vlaamse solvabiliteits- en herstelplan voor de economische relance na corona;

- de aanpak van structureel racisme en discriminatie in Vlaanderen;

- de heropening van het buitengewoon onderwijs;

- de opvolging van personen met voorwaardelijke invrijheidstelling;

- de werking van de multifunctionele centra in tijden van corona;

- de eventuele toekenning van een 'dankpremie' aan het personeel van woonzorgcentra door de Vlaamse Regering;

- mogelijkheden voor een heropstart van het sociale leven van 65-plussers;

- de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot een Europees herstelfonds.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 3 juni 2020 (pdf).

Wijziging decreet Integrale Jeugdhulp

Bij arrest nr. 119/2019 van 29 augustus 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 54, in combinatie met artikel 47, 2°, van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp ongrondwettelijk is. Deze artikelen hebben betrekking op de procedure waarin de jeugdrechter na een vordering van het parket bij hoogdringendheid in een verontrustende leefsituatie (in het jargon een VOS-situatie genoemd) een gerechtelijke jeugdhulpmaatregel oplegt.  Om dit probleem te verhelpen en het decreet aan te passen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof dienden leden van de meerderheid een voorstel van wijzigingsdecreet in.  De plenaire vergadering bespreekt dit voorstel van decreet en  houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
van Guy D'haeseleer aan minister Hilde Crevits en minister Jan Jambon, beantwoord door minister Hilde Crevits
576 (2019-2020)
van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits
586 (2019-2020)
van Jos D'Haese aan minister Hilde Crevits
589 (2019-2020)
van Sihame El Kaouakibi aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Bart Somers
572 (2019-2020)
van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Ben Weyts
591 (2019-2020)
van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Ben Weyts
571 (2019-2020)
Regeling van de werkzaamheden
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de proefperiode van de Kinderrechtencommissaris
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Guy D'haeseleer aan minister Hilde Crevits en minister Jan Jambon, beantwoord door minister Hilde Crevits
576 (2019-2020)
van Kurt Vanryckeghem aan minister Hilde Crevits
586 (2019-2020)
van Jos D'Haese aan minister Hilde Crevits
589 (2019-2020)
van Sihame El Kaouakibi aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Bart Somers
572 (2019-2020)
van Carina Van Cauter aan minister Zuhal Demir
588 (2019-2020)
van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Ben Weyts
591 (2019-2020)
van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Ben Weyts
571 (2019-2020)
Voorstel van decreet - Beraadslaging

Themadebat – Commissie ad hoc

1 (2019-2020)
Verkiezing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de commissie ad hoc voor de evaluatie van het Vlaamse coronabe­leid en voor het uitzetten van een postcoronatraject

Kinderrechtencommissariaat – Bespreking en stemming

Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de proefperiode van de Kinderrechtencommissaris

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemming

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.