U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 mei 2020, 14.03u

Voorzitter
Themadebat over de evaluatie van het Vlaamse coronabeleid en over het uitzetten van een postcoronatraject

Oprichting van een commissie ad hoc

Dames en heren, aan de orde is de stemming over de oprichting van een commissie ad hoc voor de evaluatie van het Vlaamse coronabeleid en voor het uitzetten van een postcoronatraject, zoals voorgesteld door het Uitgebreid Bureau van vanmiddag.

Wij stemmen hierover bij zitten en opstaan.

De heer Sintobin heeft het woord.

Ik heb gewoon een vraagje, voorzitter. Ik veronderstel dat er in het reglement staat dat er op die manier wordt gestemd. Het is voor of tegen, maar er is geen tussenweg, als ik het goed begrijp.

U kunt ook gewoon niet drukken.

Mag ik dan ook een verklaring geven waarom we ons onthouden?

Dat is toch geen parlementaire democratie als je je niet kunt onthouden?

Maar zo wordt er gestemd over de oprichting van een commissie. (Opmerkingen van Stefaan Sintobin)

Mijnheer Sintobin, u mag na de stemming van mij een korte verklaring afleggen.

De volksvertegenwoordigers die akkoord gaan met de oprichting, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die niet akkoord gaan met de oprichting, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Het Vlaams Parlement neemt de oprichting van de commissie ad hoc aan.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik wil graag verwijzen naar onze tussenkomsten van daarjuist. Ik ga akkoord met de democratische beslissingen van de meerderheid, maar wij zijn nog altijd van mening dat een ad-hoccommissie onvoldoende instrumenten heeft om de onderste steen, collega Rozska, boven te halen en dat een onderzoekscommissie die wel heeft. Ik vind het een spijtige zaak dat de motie van de collega’s niet goedgekeurd is, maar dat betekent natuurlijk niet – en ik waardeer u als collega, collega Rzoska, u weet dat, we hebben altijd een goede professionele relatie gehad – dat wij niet actief zouden deelnemen aan de werkzaamheden van deze commissie ad hoc. Ik garandeer u dat we samen met u en de andere leden van dit parlement zullen proberen om de onderste steen boven te halen, zodat dit nooit meer gebeurt.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.