U bent hier

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 1, van Stefaan Sintobin, Suzy Wouters, Immanuel De Reuse, Filip Dewinter en Chris Janssens.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

120 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  98 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 2, van Stefaan Sintobin, Suzy Wouters, Immanuel De Reuse, Filip Dewinter en Chris Janssens.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

120 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  98 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 3, van Stefaan Sintobin, Suzy Wouters, Immanuel De Reuse, Filip Dewinter en Chris Janssens.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

120 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  98 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement nr. 4, van Hannes Anaf en Hannelore Goeman.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

119 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  39 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord;
  14 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie tot uitoefening van het recht van onderzoek.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

121 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  39 leden hebben ja geantwoord;
  68 leden hebben neen geantwoord;
  14 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Themadebat over de evaluatie van het Vlaamse coronabeleid en over het uitzetten van een postcoronatraject

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.