U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Elisabeth Meuleman en Hannelore Goeman over enkele noodzakelijke aanpassingen in de projectoproep rond zomerscholen.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, de projectoproep is gelanceerd door het departement Onderwijs. De deadline waarop steden en gemeenten of scholen kunnen intekenen, is 5 juni. Dat is volgende week al. We willen een aantal aanpassingen doen, omdat de scholen op dit moment hun handen echt vol hebben. Zij moeten de noodopvang organiseren, de heropstart, weet ik veel wat allemaal, we kennen de problemen allemaal. Het is voor hen moeilijk om tegen 5 juni, tegen volgende week, een voorstel van zomerschool uit te werken samen met andere organisaties, want dat is ook de vraag in de projectoproep, dat wordt bijna een onmogelijke opdracht.

In ons voorstel van resolutie vragen wij ten eerste, en daarom is het zo hoogdringend, om die deadline te verschuiven. We vragen ook om steden en gemeenten trekker te maken, net omdat het zo onmogelijk is.

Dat gaat al over de inhoud. De datum is voldoende.

Het zijn gewoon echt enkele noodzakelijke aanpassingen.

U bent nu echt over de inhoud bezig.

De spoed is duidelijk. 5 juni is voor u te kort. Ok, dat is de spoed.

De heer Vandaele heeft het woord.

Die spoed is niet aan de orde. De behandeling in commissie is beter aangewezen.

De spoed is niet aan de orde omdat er in de projectoproep zelf staat dat er een tweede oproep, een tweede ronde, kan komen na 5 juni als het budget niet is opgebruikt. In die zin staat in de oproep zelf al dat er een tweede ronde kan komen.

Net daarom wou ik nog toelichten ...

Mevrouw Meuleman!

Voorzitter, mag ik?

Mevrouw Meuleman, ik heb gezegd, zoals ik hier elke week zeg, als het over spoed gaat, moet u zich houden aan de spoed. U hebt de tijd gekregen. U hebt dat goed gedaan, u hebt dat voortreffelijk gedaan, u hebt uitgelegd waarom u vindt dat er nu een voorstel van resolutie moet komen door die datum van 5 juni.

U krijgt alleen het woord over de spoed.

Ik wou ook nog toelichten... (Rumoer)

Nee, ik wilde het argument van de collega die nu aanhaalt dat er geen spoed is, omdat er een tweede projectoproep komt, weerleggen, al in mijn vorige tussenkomst, maar ik heb de kans niet gekregen. Los van die tweede oproep die er zal komen, zijn er ook voor deze oproep voor 5 juni noodzakelijke aanpassingen nodig. Die zijn inhoudelijker maar die wilde ik ook toelichten, omdat het niet opgelost is met die tweede projectoproep. Er zijn in deze projectoproep ook noodzakelijke aanpassingen nodig zoals het feit dat steden en gemeenten trekker moeten zijn, dat ging ik toelichten, zoals het feit dat kleuters meegenomen moeten worden, en zoals het feit dat er voor kwetsbare kinderen iets gedaan moet worden. Dat moet aangepast worden in deze projectoproep. Daarnaast mag er van mij nog een tweede projectoproep komen die daarna kan worden verspreid, maar het is dus geen argument om de hoogdringendheid weg te stemmen dat er nog een tweede projectoproep komt. Dat wou ik toelichten.

Mevrouw El Kaouakibi heeft het woord.

Met alle contacten die we hebben, is het heel moeilijk om in te breken in de huidige oproep en de condities aan te passen. Dat lijkt me, met alle gesprekken die we al hebben gehad en met alle vragen die er zijn, een beetje moeilijk. Na de eerste indiening kunnen we een evaluatie maken. Dan kunnen we de dingen die u naar voren schuift, en die wij overigens onderschrijven, absoluut meenemen.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Als we willen dat er zo goed mogelijke projecten worden ingediend, is er tijd nodig om die voor te bereiden. Dus is het wel dringend dat de deadline voor alle projecten wordt uitgesteld. Om eerlijk te zijn, ik krijg van het terrein heel veel signalen dat ze gewoon nog niet klaar zijn tegen 5 juni en dat het compleet onrealistisch is, zeker met de heropening van de scholen, om nu nog goede projecten uit de grond te stampen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Elisabeth Meuleman en Hannelore Goeman over enkele noodzakelijke aanpassingen in de projectoproep rond zomerscholen naar de Commissie voor Onderwijs verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.