U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de coronapandemie wordt er vergaderd met een beperkt aantal parlementsleden.

Deze week vragen over:

- de impact van de coronacrisis op kwetsbare kinderen en jongeren en de vraag om een kindvriendelijke exitstrategie;

- de aanpak van kinderarmoede in Vlaanderen;

- het opnieuw toelaten van tweedeverblijvers aan de kust;

- de aanhoudende droogte en de waterbevoorrading tijdens de zomer;

- de toename van het elektronisch toezicht (enkelbanden) door de coronacrisis en federale beslissingen inzake de gevangenissen;

- de rol van de Limburgse Reconversiemaatschappij bij de ondersteuning van Limburgse kmo's in moeilijkheden;

- de arbeidsmobiliteit en de her- en bijscholing van tijdelijk werklozen door de coronacrisis;

- de zogenaamde vergeten sectoren in de corona-exitstrategie;

- de heropening van de scholen en de terugkeer van kwetsbare leerlingen naar de schoolbanken.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 20 mei 2020 (pdf).

Wijziging VDAB-decreet

De Vlaamse Regering wil, zoals opgenomen in het regeerakkoord, het Vlaamse activeringsbeleid structureel verbreden en zo meer mensen aan het werk krijgen. VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wordt de centrale regisseur van dit brede activeringsbeleid. Een nieuw kaderdecreet moet die nieuwe opdracht van VDAB juridisch mogelijk maken. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet na een mondeling verslag van de commissiewerkzaamheden en houdt de eindstemming.

Nooddecreten coronacrisis: contactonderzoek in kader van COVID-19 en dringende tijdelijke onderwijsmaatregelen wegens corona

De plenaire vergadering behandelt opnieuw een aantal dringende decreetswijzigingen rechtstreeks in de plenaire vergadering en stemt over deze wijzigingen. Het betreft een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van de COVID-19-epidemie. Daarnaast dienden de meerderheidsfracties ook een voorstel van decreet in met dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis.

Terugbetaling vaste kosten aan kotstudenten

Op de agenda ook de rechtstreekse behandeling van een voorstel van resolutie van sp.a over de terugbetaling van het maandelijkse forfaitaire bedrag voor energie-, water- en internetverbruik aan kotstudenten wegens de coronacrisis. Via de spoedprocedure werd eveneens een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties over de terugbetaling van niet-gemaakte kosten bij studentenhuisvesting en de nood aan een sociaal beleid voor studenten in een precaire situatie aan de agenda toegevoegd.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen

Ontwerp van decreet - Beraadslaging

Voorstellen van decreet - Beraadslagingen

314 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
(Rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering)
Beraadslaging

Voorstel van resolutie - Bespreking

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.