U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Wegens de coronacrisis wordt er vergaderd met een beperkt aantal parlementsleden.

Deze week vragen over:

- het overleg met de kustburgemeesters over de heropstart van het kusttoerisme;

- het psychosociaal welzijn binnen de exitstrategie;

- de stakingsaanvraag bij De Lijn wegens onvoldoende bescherming tegen het coronavirus;

- een fundamentele hertekening van het economische en arbeidsmarktbeleid na de coronacrisis;

- het activeren van het spaargeld in Vlaanderen in het kader van de relance;

- de noodkreet van de cultuursector en de resultaten van het interministerieel overleg tussen de cultuurministers;

- het Waalse verzet tegen het handelsakkoord EU-Mexico;

- het SERV-advies betreffende een Vlaamse screening van buitenlandse directe investeringen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 13 mei 2020 (pdf).

Erkenning Thor Park Genk als regelluwe zone voor energie

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat de beslissing van de Vlaamse Regering om Thor Park Genk als regelluwe zone voor energie te erkennen moet bekrachtigen en houdt de eindstemming over dit ontwerp van decreet.

Een regelluwe zone is een regeling waarbij een bepaalde regelgeving voor een zekere tijd buiten toepassing gesteld wordt voor een specifiek probleem of specifieke doelgroep, om innovatie makkelijker te maken.

In een regelluwe zone voor energie krijgen onderzoekers tijdelijk de toestemming om nieuwe technieken of toepassingen op het vlak van energie uit te testen, in afwijking van de algemene regelgeving uit het Energiedecreet. Thor Park Genk, waar vroeger steenkoolmijnen waren, is  de eerste dergelijke proeftuin die erkend wordt.

Nooddecreten coronacrisis: wijzigingsdecreet Gigarant COVID-19 waarborgregeling bedrijven en aanpassing Energiedecreet

De plenaire vergadering behandelt opnieuw een aantal dringende decreetswijzigingen rechtstreeks in de plenaire vergadering en stemt over deze wijzigingen. Het betreft een ontwerp van decreet tot wijziging van de Gigarant-waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen dat een een bijzondere COVID-19-waarborg voor bedrijven wil invoeren. Daarnaast dienden de meerderheidsfracties ook een voorstel van decreet in om het Energiedecreet te wijzigen, met name wat de startdatum betreft van projecten voor warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie.

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen

Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

van de Vlaamse Regering
299 (2019-2020) nr. 1
Gewestaangelegenheid
(Rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering)
Beraadslaging

Voorstel van decreet - Beraadslaging 

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.