U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Hannelore Goeman bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Maxim Veys, Kurt De Loor en Hannelore Goeman over de mogelijkheid tot het opzeggen van de huurovereenkomst van een studentenkamer die tijdens de coronacrisis niet wordt gebruikt.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Collega’s, het zijn uitzonderlijke tijden. Het zijn voor veel mensen ook moeilijke tijden. Dat geldt zeker ook voor studenten. Veel studenten zijn hun studentenjob kwijt en hebben het daardoor heel moeilijk om hun studentenkot te betalen. Intussen is het ook duidelijk dat we er met de goodwill van de kotbazen alleen niet zullen geraken om voor al die studenten een oplossing te vinden. Dus vinden wij het hoogdringend, waarde collega’s, dat de Vlaamse Regering zelf actie onderneemt.

In het voorstel van resolutie dat hier vandaag voorligt, stellen we voor dat we studenten de mogelijkheid geven om hun kot op te zeggen, met een opzegtermijn die dezelfde maand afloopt. Dat is echt dringend nodig, als we ervoor willen zorgen dat studenten geen onbetaalde huur opstapelen en niet nog meer in de problemen raken. Ik denk dat studenten ook vandaag moeten kunnen rekenen op een sterke overheid die het voor hen opneemt.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, wij vinden dat geen onzinnig voorstel, maar de behandeling in commissie lijkt ons meer aangewezen. Dat kan ook snel gebeuren, waarschijnlijk volgende week al.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Maxim Veys, Kurt De Loor en Hannelore Goeman over de mogelijkheid tot het opzeggen van de huurovereenkomst van een studentenkamer die tijdens de coronacrisis niet wordt gebruikt, naar de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.