U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2020, 14.01u

Voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik heb het in de vorige tussenkomsten inderdaad al gehad over een gezond evenwicht tussen economie en veilig en duurzaam werken. We zien inderdaad dat heel wat ondernemingen creatief en productief bezig zijn in quarantaine. En vanaf 4 mei komen er daar nog heel wat bij. Er zijn terecht heel wat economische maatregelen afgekondigd bij het begin van de coronacrisis. En een aantal lopen heel vlot, ook naar uitbetaling toe. Denk aan de hinderpremie of de compensatiepremie. Er was toen ook afgesproken om iets te doen rond de waarborglening, Gigarant, en rond een achtergestelde lening voor kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen.

Een belangrijke stakeholder in dit geheel zijn uiteraard ook de banken. U hebt toen ook beloofd om met de banken te gaan overleggen, nadat dat ook op het federale niveau was gebeurd. Als bedrijven straks gaan opstarten, die hebben waarschijnlijk ook hun rekening gemaakt, zullen ze willen weten hoever het staat met de waarborglening en met de achtergestelde leningen. Er zijn ondertussen een aantal modaliteiten gekend, maar u wacht op de goedkeuring van de Europese Commissie. De vraag was of we een aantal leningen achteraf kunnen omzetten naar converteerbare leningen. Met andere woorden, een aantal modaliteiten staat nog open. Hoever staat u met deze verschillende maatregelen? Wat is de timing hieromtrent zodat bedrijven hun dossiers kunnen indienen? Anders zou het kunnen dat eer alle modaliteiten verwerkt zijn, en de bedrijven effectief aanvragen kunnen indienen, ondertussen heel wat maanden verloren zijn. Het zijn die eerste maanden die cruciaal zijn voor de bedrijven om voldoende cash en liquiditeit te hebben.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Gryffroy, deze vraag is gesteld door een aantal collega’s voor de commissievergadering morgennamiddag. Er zullen er een paar spijt hebben dat ze niet kunnen inpikken op uw vraag. Het zal wellicht morgen nog eens daarover gaan.

Er was maandag een bankenoverleg. Dat was zeer positief en constructief. Het licht is daar op groen gezet voor de instrumenten die we uitgewerkt hebben in Vlaanderen. Het is voor ons belangrijk om in de instrumenten die we aan ondernemingen aanbieden aanvullend te zijn op de federale waarborgen. Die richten zich vooral op de korte termijn. Het is onze diepe overtuiging dat wat nu gebeurt, de coronacrisis, veel langer dan één jaar nood zal geven aan bedrijven om zich te herstellen. Daarom gaan onze instrumenten zich op de middellange termijn richten.

We hebben de lopende generieke waarborgen die vanaf nu vooral worden toegekend voor vragen boven het jaar. Alles onder de twaalf maanden zit in de federale waarborg, alles wat meer is, zit in de onze. Twee, er is de specifieke coronacrisiswaarborg voor bestaande niet-bancaire schulden. Inzake leasingovereenkomsten is er een oproep gelanceerd door PMV/z dat de banken in de kredieten die ze nu verstrekken al rekening houden met de waarborg die bestaat. De oproep loopt, de banken gaan een tranche aan middelen krijgen dan, maar ze kunnen nu al rekening houden in de dossiers met wat beslist is.

Drie, er zijn de Gigarantwaarborgen met een totaal volume van 3 miljard euro. Daar is de aanmelding gebeurd bij de Europese Commissie. Er is een decreetswijziging die nu bij de Raad van State ligt en die ik hoop in te dienen in het parlement volgende week, van zodra we alle stukken hebben. Maar de bedrijven kunnen nu al terecht bij Gigarant voor het overleg of de voorbereiding. Ook dat is volledig afgeklopt wat de voorwaarden betreft.

Dan is er de corona-achtergestelde lening waarvoor we 250 miljoen euro hebben voorzien. Daarvoor zijn de modaliteiten allemaal goedgekeurd op de raad van bestuur vorige vrijdag. Aanmeldingen zijn nu al mogelijk via de website van PMV en de aanmelding bij de Europese Commissie is nu lopend.

Dit gaat over heel specifieke instrumenten waar toch wel wat technische uitleg voor nodig is. Ik ben heel trots dat we in Vlaanderen een zeer uitgebreid instrumentarium klaar hebben om onze bedrijven door deze moeilijke periode te loodsen.

Het lijkt inderdaad allemaal zeer technisch, maar het gaat wel over heel veel geld. Het gaat over heel belangrijke steunmaatregelen. Die zullen nodig zijn voor de bedrijven om verder creatief en productief te kunnen produceren of hun diensten aan te bieden. Ik vind het supercruciaal. Ik ben dan ook blij om te horen dat u probeert een strak tijdschema aan te houden. Dat zal zeer noodzakelijk zijn. U had ook een constructief bankenoverleg.

Ik heb nog een bijkomende vraag. Er is de win-winlening waarbij de burgers een achtergestelde lening kunnen geven aan bedrijven voor maximale bedragen en een maximaal belastingkrediet. Is het in deze tijden niet opportuun om ook die modaliteiten te herbekijken en verruimen?

De heer Van Rompuy heeft het woord.

U zegt terecht dat Vlaanderen er een meerwaarde in ziet om waarborgen te kunnen leveren op de lange termijn want in het begin van de crisis dacht men dat het herstel heel snel en heel krachtig zou kunnen zijn. Men noemde dat de V-curve. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat we voor een langdurige crisis staan en dat we, zolang er geen vaccin is, niet naar de oude niveaus van economische activiteit zullen kunnen terugkeren. Die waarborgen zijn dus bijzonder belangrijk. Vandaag zijn ze in de media gekomen naar aanleiding van het hele dossier rond Brussels Airlines. Wordt de Vlaamse Regering in de onderhandelingen over Brussels Airlines betrokken? Of speelt zij daarin geen rol?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Gryffroy, ik vind het een beetje flauw van u dat u zegt dat het goed is dat ik eindelijk met de banken heb samengezeten. De Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin) was bij het overleg met minister-president Jambon en met mezelf op 17 maart aanwezig en heeft daar uitleg gegeven. Dat was goed omdat dan natuurlijk alle vertegenwoordigers van de bedrijven ook aanwezig waren. We hebben toen gezegd dat we het volgende bankenoverleg zouden doen zodra alle modaliteiten van de waarborgen die in het federale akkoord zitten zouden zijn uitgevoerd. Eens die volledig duidelijk waren, is er een vergadering belegd, zoals het hoort, om de Vlaamse waarborgen volledig in de steigers te zetten. Dat is een heel normale manier van werken. Ik vind het vooral zeer belangrijk en bijzonder positief dat we erin slagen om zo’n groot pakket – het gaat over miljarden – aan waarborgen in de markt te zetten.

Ik ben er ook van overtuigd – en de voorzitter van Febelfin heeft dat in ons overleg met zoveel woorden bevestigd – dat de keuzes die we in Vlaanderen maken om op iets langere termijn te gaan, zie ook de achtergestelde leningen van drie jaar, de juiste keuzes zijn. Voor heel veel van onze bedrijven zal twaalf maanden onvoldoende zijn om zich helemaal terug uit de slag te trekken. Het is dus een pakket dat minstens even belangrijk is als datgene wat op het federale niveau werd afgesproken.

Collega Van Rompuy, niet alle waarborgdossiers komen bij de Vlaamse Regering. Ze worden via onze vehikels afgewerkt. Wie steun wil, moet daar de steun vragen. Dan wordt bekeken wat mogelijk is. Elk dossier wordt met dezelfde positieve blik bekeken.

Minister, in deze plenaire vergadering werd al meerdere keren gevraagd om het bankenoverleg van 17 maart een versnelde opvolging te geven, en niet zoveel later. Maar goed, die opvolging is ondertussen gebeurd, en ze is goed gebeurd. Ik vind het belangrijk dat we ondertussen beter gaan kijken. Vandaar mijn voorstel om de modaliteiten van de win-winlening te bekijken. Evengoed kan dit van toepassing zijn voor de federale taxshelter. U hebt daar niet op geantwoord. Ik weet niet of u daar van mevrouw de voorzitter nog de kans toe krijgt?

Neen. Morgen in de commissie.

De federale taxshelter wordt toegepast voor start-ups en voor scale-ups. U zou kunnen onderzoeken of de modaliteiten daar kunnen worden verbreed. Ofwel gaat het federale niveau daar hard mee aan de slag en kunt u daar dan op aandringen. Ofwel kan het federale niveau dat niet doen, en dan moeten we het maar op het Vlaamse niveau doen. Dan heb je een win-winlening en een win-winkapitaal. De burgers kunnen dan geld ontlenen aan bedrijven of ze kunnen de bedrijven kapitaal geven. Dat is een zeer cruciaal iets.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.