U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat aanpak coronacrisis

Tijdens de coronacrisis bespreken de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de plenaire vergadering op woensdag met de Vlaamse Regering de actuele toestand en de verdere aanpak van de crisis. Een beperkte delegatie van parlementsleden gaat in debat met de ministers Wouter Beke, Benjamin Dalle, Ben Weyts en Hilde Crevits.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor onder meer de woonzorgcentra, de preventieve gezondheidszorg, het onderwijs, de economische gevolgen van de crisis en de werkgelegenheid.

 

Derde en vierde corona-nooddecreet -  fiscaliteit en hoger onderwijs

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure twee nieuwe voorstellen van decreet met dringende maatregelen in het kader van de coronacrisis. Een eerste voorstel bevat een aantal tijdelijke afwijkingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dit voorstel heeft enerzijds als doel een aantal gevolgen van de coronacrisis voor burgers en bedrijven te milderen, en anderzijds de gemeenten de mogelijkheid te geven om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing nog aan te passen. Het tweede voorstel van decreet bevat maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis. De volksvertegenwoordigers beraadslagen over beide voorstellen van decreet rechtstreeks in de plenaire vergadering en houden de stemmingen via de elektronische procedure.

Video

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Voorstellen van decreet - Beraadslagingen

262 (2019-2020) nr. 1
Gewestaangelegenheid
(Rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering)
Beraadslaging
265 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
(Rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering)
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.