U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 maart 2020, 14.03u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Dames en heren, ik wil het even hebben over het volgende: ik krijg hier constant berichten van mensen uit alle fracties die zeggen dat ze ertoe bereid zijn om hun vragen schriftelijk te laten beantwoorden. Ik weet niet hoe we dat verder aanpakken, want ik krijg de berichten niet voor elk thema. Kan iedereen aan mij komen vertellen welke vragen er weg zouden kunnen vallen?

Ondertussen staan er ook broodjes klaar in de Zuilenzaal.

Minister Weyts, kunt u misschien toch nog kort antwoorden op de vragen over Sport en Dierenwelzijn?

Minister Ben Weyts

Wel, er zijn maar een aantal vragen met betrekking tot Sport en Dierenwelzijn. Mag ik vragen dat die dan ook schriftelijk gesteld worden?

Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)

Dan mag u beschikken, minister Weyts.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Het is natuurlijk maar een voorstel, maar misschien kunnen we de vragen rond Wonen en eventueel Cultuur nog stellen. Alle andere vragen kunnen dan schriftelijk gesteld worden.

En waarom enkel die rond Wonen en Cultuur?

Omdat dat mij de sectoren lijken waar de nood het meest pertinent, het hoogst is. (Opmerkingen)

Dat is natuurlijk een subjectieve analyse.

Hoeveel spreektijd is er nog?

Het Vlaams Belang staat al 10 minuten in het rood, dus u hebt geen spreektijd meer. (Opmerkingen)

De spreektijd van de Vlaams Belangfractie is op, de N-VA-fractie heeft nog tien minuten – ik rond even af –, de CD&V-fractie heeft negen minuten, de Groenfractie nog twaalf minuten, de Open Vld-fractie nog negen minuten, de sp.a-fractie nog vier minuten en de PVDA-fractie nog veertien minuten. (Opmerkingen van Chris Janssens)

Dat staat hier op mijn Exceltabelletje. Wilt u dat even bekijken, collega Janssens? (Opmerkingen van Filip Dewinter)

Ja, dat klopt, collega Almaci heeft redelijk lang gesproken, maar de tussenkomsten van collega Rzoska waren dan weer heel kort. (Opmerkingen)

Ze trekken het hier in twijfel, mijnheer Rzoska.

Maar collega’s, wat spreken we nu concreet af? Verloopt alles schriftelijk? Hier ligt een voorstel klaar van collega Schiltz om alle vragen die resteren, schriftelijk te laten beantwoorden. Iets in mij zegt dan – en dan kijk ik naar de ministerbanken – dat alle antwoorden schriftelijk voorbereid zijn en dat het dus niet zo moeilijk is om die schriftelijk te bezorgen. U kunt die antwoorden dan gewoon aan onze diensten bezorgen, minister-president.

Kan iedereen daarmee leven? Neen? (Opmerkingen)

Kan iedereen ermee leven dat alle vragen over alle domeinen schriftelijk afgehandeld worden? Neen? Oké.

Voorzitter, ik heb een paar algemene vragen en ik zou die dan ook graag stellen. Ik vermoed andere collega’s ook. Het is het een of het ander. Vandaag is het ene en misschien doen we dan een volgende keer het andere.

Wacht even, collega Vandaele. Het voorstel van collega Goeman was om enkel nog de vragen over Wonen en Cultuur hier te laten beantwoorden; het andere voorstel was om nu geen enkele vraag meer te laten beantwoorden en alles schriftelijk te laten verlopen. Maar goed, u bent het daar niet mee eens, dus gaan we gewoon verder.

Er staan broodjes klaar. Ik stel voor dat niet iedereen tegelijkertijd naar buiten gaat, want dan zit ik hier alleen.

We beginnen met de vragen over … (Opmerkingen)

Neen, alle vragen gaan nu door. Ofwel gaan ze allemaal door, ofwel geen enkele.

We beginnen met de vragen over Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen. (Opmerkingen)

Er is één fractie die duidelijk niet akkoord gaat. Laten we even schorsen.

– De vergadering wordt geschorst om 18.50 uur.

– De vergadering wordt hervat om 18.55 uur.

Dames en heren, de diensten hadden alle vragen al voor deze vergadering doorgestuurd naar de respectieve kabinetten. We hebben zopas afgesproken dat zij de kabinetten zullen verzoeken om ons schriftelijk de antwoorden te bezorgen op de vragen over de thema's die nu niet meer behandeld zullen worden. Aan de betrokken ministers is intussen gemeld dat zij niet meer hoeven te komen. 

Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis
Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.