U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, ik heb begrepen dat er eenparige instemming is met de spoedbehandeling van het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Het incident is gesloten.

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vandaele heeft het woord.

Dank u, voorzitter. We hebben het wel door na vandaag: het einde van de coronapandemie is nog lang niet in zicht en het risico bestaat dat wij de komende weken of dagen op de limieten gaan botsen van wat onze zorg- en onderzoeksinstellingen aankunnen. We moeten er daarom voor zorgen dat we snel extra productiecapaciteit voor geneesmiddelen en medisch materiaal en extra ziekenhuiscapaciteit in stelling kunnen brengen, voor als dat nodig zou zijn. Daarom vragen wij vandaag de spoedbehandeling van het voorstel van decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Het debat vandaag heeft al vele facetten van de coronacrisis belicht en de Vlaamse Regering heeft al een aantal maatregelen genomen, zoals hier geschetst. Maar er zijn ook dingen die enkel dit parlement kan regelen. Het nooddecreet dat wij vandaag voorstellen is daar een van. Wij willen dat het nooddecreet toelaat dat er enerzijds afgeweken kan worden van de vergunningsplicht om bepaalde noodzakelijke infrastructuur bij te bouwen, bijvoorbeeld ziekenhuiscapaciteit, en dat er anderzijds afgeweken kan worden van termijnen en procedures in het kader van omgevingsvergunningen. Concreet kan de crisis ervoor zorgen – ik geef een paar voorbeelden – dat beslissingstermijnen voor het uitreiken van omgevingsvergunningen niet worden gehaald of dat de procedures met betrekking tot openbaar onderzoek haperen, bijvoorbeeld omdat mensen niet in het gemeentehuis terechtkunnen om de plannen daar te gaan inkijken of omdat bepaalde commissies niet kunnen samenkomen. Met dit nooddecreet willen wij als parlement daarvoor een oplossing bieden.

Ik wil nog heel specifiek de collega’s van de meerderheid én de oppositie bedanken voor de uitstekende samenwerking die wij de voorbije dagen bij de totstandkoming van dit voorstel van decreet gehad hebben. Het heeft wat moeite gekost, omdat wij het niet gewoon zijn om dit soort decreten ineen te steken, maar dat is dus goed gelukt dankzij de heel goede samenwerking. Ik hoop dan ook dat we – en ik ben ervan overtuigd – dit voorstel van decreet kamerbreed kunnen goedkeuren. Ik ga er ook van uit, collega’s, dat we elkaar de komende tijd wel vaker nodig zullen hebben en dat we ertoe bereid zullen zijn om de handen ineen te slaan, als het over vergelijkbare initiatieven gaat. Nogmaals bedankt daarvoor. Voor mijn part kunnen we overgaan tot de stemming.

Tenzij nog iemand het woord vraagt, collega Vandaele.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 245/1)

– De artikelen 1 tot en met 6 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.