U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Chris Janssens bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Johan Deckmyn, Kristof Slagmulder, Frieda Verougstraete-Deschacht en Chris Janssens over een krachtdadige reactie op de Turkse humanitaire chantage.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Collega’s, de Turkse president dreigt de poorten van Europa te openen en moedigt tienduizenden vluchtelingen aan om illegaal de grenzen van Europa over te steken. Europa, en dus ook Vlaanderen, moet hiertegen een vuist maken. Er moet vandaag dus een stevig signaal worden uitgestuurd naar Erdogan, dat wij niet plooien voor deze chantage en voor deze dreigementen, maar daarentegen een krachtige reactie willen terugsturen.

De minister-president heeft daarnet al aangegeven dat hij met de Turkse ambassadeur zal praten. Dit voorstel van resolutie wordt dus het best vandaag goedgekeurd, zodat onze minister-president de duidelijke eisen van de resolutie aan de Turkse ambassadeur kan overmaken. De belangrijkste boodschap daarin is: Fort Europa zal worden verdedigd, ook zonder Turkije. En Erdogan, die kan de Europese miljarden op zijn buik schrijven.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, de verschillende partijen hebben vanmiddag inderdaad hun bezorgdheden geuit. We hebben ook het antwoord van de minister-president gehoord. De collega zei het al: hij heeft al een brief gestuurd naar de ambassadeur om hem uit te nodigen om daar de bezorgdheden te uiten. Wij zijn dus van mening dat dit thema een normale behandeling in de commissie Buitenlands Beleid verdient.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Johan Deckmyn, Kristof Slagmulder, Frieda Verougstraete-Deschacht en Chris Janssens over een krachtdadige reactie op de Turkse humanitaire chantage naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.