U bent hier

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het verzoekschrift over de erfbelasting en de aangifte van nalatenschap.

De heer Rzoska, verslaggever, heeft het woord.

Op 13 maart 2019 werd bij de voorzitter een verzoekschrift ingediend over de erfbelasting en de aangifte van de nalatenschap. Het werd ontvankelijk verklaard op 20 maart en geagendeerd in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie. Daar werd net zoals bij het vorige verzoekschrift beslist om ten gronde het advies in te winnen van minister Diependaele. De verzoeker vraagt de erfbelasting op de vererving van rechtstreekse familie af te schaffen, tenminste – buiten de al bestaande vrijstelling van de gezinswoning – voor de vermogens kleiner dan 500.000 euro. Hij stelt voor om op het deel boven de 500.000 euro een beperkt vlak tarief toe te passen en vraagt bovendien een vrijstelling van erfbelasting voor familiale bedrijven. Hij wil ook elke vorm van belastingontwijking uitsluiten.

De minister heeft in de commissievergadering van 21 januari 2020 zijn advies voorgelegd. Hij gaf aan dat het gaat om een ideologische discussie, die op dit moment helemaal niet aan de orde is wegens de belangrijke budgettaire gevolgen van een gehele of gedeeltelijke afschaffing. De opbrengst van de erfbelasting wordt op dit moment geraamd op 1,4 miljard euro. Er zijn wel een aantal antwoorden die de minister geeft op vlak van complexiteit van de aangifte omdat daar de afgelopen jaren toch al wat hervormingen zijn gebeurd en dat erflaters kunnen worden ondersteund bij het invullen van een aangifteformulier. Hij concludeert dat de budgettaire impact van de ontvangsten uit de erfbelasting momenteel geen verdere verlaging mogelijk maakt.

De commissie heeft op 21 januari beslist om eenparig in te stemmen met het advies van de minister.

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.