U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 februari 2020, 14.00u

Voorzitter

De heer Nachtergaele heeft het woord.

Voorzitter, minister, er is goed nieuws en slecht nieuws wat betreft de kwaliteit van het water van de Schelde. Het goede nieuws is dat die er de laatste jaren op vooruit is gegaan. Het slechte nieuws is dat we de Europese normen niet halen. Wat betreft de Bovenschelde worden we beoordeeld als ontoereikend, wat betreft de Benedenschelde is het ronduit slecht.

De oorzaken zijn bekend: die liggen uiteraard in domestieke redenen, bij industrie en landbouw. Er is ook de problematiek van de grenszijrivieren, namelijk de Grote en de Zwarte Spierebeek. Ook ik heb dat moeten ontdekken.

Ik heb begrepen dat men via het stroomgebiedbeheerplan al samengezeten heeft met de andere partners, namelijk Frankrijk en Wallonië, om te kijken wat daaraan kan gebeuren. Men heeft een aantal acties opgelijst.

Ik zou graag het volgende van u weten. Wat heeft dat overleg met Frankrijk en Wallonië opgeleverd? Hoe zultu daarmee aan de slag gaan?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega Nachtergaele, water stopt niet aan de grens, zoals u weet. Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt inderdaad dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit. We hebben in het verleden – en we zullen dat blijven doen – aangedrongen bij de collega’s van Wallonië en Frankrijk om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de waterlopen waarvoor zij bevoegd zijn en die zij beheren. We doen dat ook via de internationale Scheldecommissie, we doen dat nu tijdens lopende besprekingen over het stroomgebiedbeheerplan 2020-2027. We plannen verder ook nog een Vlaams actieprogramma om ons deel te doen. Ik hoop dat ik dat ook mag verwachten van de andere collega’s voor hun deel.

Minister, ik lees of hoor dat alle actoren ambitieuzer zouden moeten zijn willen we die doelstelling halen, ook wij, maar ook de Waalse overheid. Heel concreet wat betreft die vervuiling door die twee zijrivieren: kunt u mij zeggen of er concrete metingen zijn? Wat is het gevolg van die vervuiling? Zijn er meetpunten zodat we weten wat er eigenlijk aan de hand is?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. U weet dat ik over deze problematiek twee schriftelijke vragen heb gesteld. Ik vind het goed dat dit ook eens in deze plenaire vergadering aan bod komt.

We hebben het hier daarnet ook gehad over de wateroverlastproblematiek. In verband met de waterkwaliteit wijst u er heel duidelijk op dat er een verbetering op komst is. De collega heeft heel terecht aangehaald dat de waterkwaliteit slecht of ontoereikend is. Ik was toen een beetje geschrokken. Ik had gehoopt dat we al een beetje beter nieuws gehad zouden hebben.

U verwijst ook naar de realisatie van overstromingsgebieden, die ook in de resolutie over de wateroverlastproblematiek stonden, waar uw collega-minister daarnet over werd bevraagd. Ik hoop natuurlijk dat u daar ook snel werk van gaat maken.

De Leie komt niet aan bod, maar ook daar is nog heel wat werk aan de winkel. Dat gaan we uiteraard toekomstgericht verder opvolgen in de commissie.

De heer Danen heeft het woord.

Collega, u zegt dat het beter gaat met de waterkwaliteit van de Boven- en de Beneden-Schelde. Nu, de toestand is nog altijd ontoereikend voor het ene en slecht voor het andere. Dat is helemaal niet goed.

In het kader van Europese programma's is het inderdaad de bedoeling om tegen 2027 een aantal waterlichamen een goede waterkwaliteit te bezorgen. Ik heb begrepen, minister, ook uit een vraag die ik aan u gesteld heb, dat u dat niet zult doen voor dit waterlichaam. Ik zou u toch willen vragen, omdat de Schelde zo belangrijk is, om een tand bij te steken en ervoor te zorgen dat ook de Beneden-Schelde aan een goede waterkwaliteit tegemoet gaat komen tegen 2027. Ik denk dat Vlaanderen dat verdient en dat het heel erg belangrijk is om dat ook te doen. (Applaus bij Groen)

Minister Zuhal Demir

Collega Danen, u hebt mij misschien verkeerd begrepen. Ik zeg heel duidelijk dat er een Vlaams actieprogramma komt. We zijn dat aan het opzetten, wat betreft ons deel. Want ik kan moeilijk in Wallonië of in Frankrijk de waterlopen die zij beheren … ik denk dat ze dat ook niet zullen appreciëren, ze zullen mij misschien zelfs buiten zetten. Ik kan dat niet doen, vandaar dat ik zeg dat er voor datgene waar wij bevoegd voor zijn, een Vlaams actieprogramma komt. Maar voor de waterlopen waar Wallonië en Brussel voor bevoegd zijn en die zij beheren, kunnen wij niet meer doen dan erop aandringen – en wij doen dat ook, in die Internationale Scheldecommissie – dat ze ook hun verantwoordelijkheid nemen. We gaan dat ook doen lopende de besprekingen over de stroomgebiedbeheerplannen.

Collega Nachtergaele, uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt heel duidelijk dat de toestand niet verbeterd is.

Bedankt, minister en collega’s.

Ik stel vast dat u die problematiek echt wel ter harte wilt nemen, minister. En dat is terecht, want de Schelde is een van onze belangrijkste waterwegen, niet alleen op het vlak van ecologie, maar ook op het vlak van drinkwaterwinning.

U spreekt over de Internationale Scheldecommissie. Ik denk dat er volgend jaar zeker een opportuniteit is om grote stappen vooruit te zetten, aangezien wij daar als Vlaanderen de leiding in gaan nemen voor de volgende twee jaar. Bedankt voor uw aandacht voor deze problematiek. (Applaus bij de N-VA)

Collega Nachtergaele, mag ik u bij dezen feliciteren voor uw eerste actuele vraag aan het spreekgestoelte. (Applaus)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.