U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 februari 2020, 14.00u

Voorzitter

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Minister, het medialandschap is constant in beweging, zo ook het Vlaamse medialandschap. Tien jaar geleden keken we met z'n allen naar In de gloria en Flikken en vandaag zijn we volop aan het bingewatchen op Netflix en aan het scrollen op YouTube.

DPG Media en Telenet spelen hierop in. Ze hebben deze ochtend een Vlaamse streamingdienst aangekondigd, laat ons zeggen: een Vlaamse Netflix. Beide kunnen een zeer groot portfolio aanbieden. We hebben de lokale content van DPG Media, bijvoorbeeld de Vlaamse ficties. En daarnaast hebben we de internationale content van Telenet. Denken we maar aan de HBO-series (Home Box Office) die we via Play kunnen kijken.

We lezen in het persbericht ook dat de hand naar de VRT wordt uitgestoken. Men zou graag samenwerken met de VRT hierin, en dat is op zich ook wel een goede zaak. Zo kan men de krachten bundelen en werken tegen grote krachten zoals Netflix en Apple TV.

Minister, hoe zult u dat initiatief evalueren? Hoe kijkt u als minister van Media en dus ook minister van de VRT naar een mogelijke samenwerking tussen beide?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Ik denk dat de oprichting van die joint venture een belangrijke zaak is, want we zien dat vandaag meer dan een derde van de Vlamingen en bij de jongeren zelfs meer dan de helft naar Netflix kijkt. Op tien jaar tijd is er 30 procent minder bereik voor lineaire televisie. Je ziet ook dat er heel wat nieuwe internationale spelers komen: Disney+, Apple TV+, Amazon en dergelijke meer. Het is op dit moment eigenlijk ‘do or die’ voor de Vlaamse media. Er moet dus zeer urgent worden opgetreden. We hebben daar ook een goede discussie over gehad in de commissie. Ik denk dat er twee belangen mee gemoeid zijn. Ik denk ten eerste aan een sterke mediasector in Vlaanderen, met zowel een sterke openbare omroep als sterke private spelers. Maar ten tweede is het belangrijk dat de Vlaamse kijker ook een goed aanbod van Vlaamse producties heeft en daar ook gemakkelijk toegang toe heeft. Daarom vind ik het echt wel belangrijk dat dat initiatief er komt, en vind ik het een zeer goede zaak dat Telenet en DPG Media de handen in elkaar hebben geslagen voor dit initiatief.

U stelt terecht de vraag naar de andere spelers. De VRT heeft al laten weten dat ze ook positief staat ten aanzien van dit initiatief. De VRT heeft natuurlijk een groot aanbod aan kwaliteitsfictie, maar ook aan andere televisie die ze kan inbrengen. Natuurlijk is dat een commerciële negotiatie. Ik moedig ze dus zeker aan om de dialoog daarover aan te gaan. Ze zullen daar vanuit welbegrepen eigenbelang op commercieel vlak mee omgaan, en ook rekening houden met het belang van universele en gratis beschikbaarheid van televisie van de VRT.

Ik heb ook contacten gehad met de mensen van Proximus en Orange. Ik heb ook van hen begrepen dat zij positief staan tegenover dit initiatief en ook willen samenwerken om daar echt een succes van te maken.

Minister, dank u wel. We zijn het er allebei over eens dat dit een zeer goede zaak is. Ik denk dat het belangrijk is dat wij als overheid faciliteren, dat we de partners samenbrengen en verder de markt laten spelen. Natuurlijk, de kracht van het initiatief zal staan of vallen met de input van de VRT. Ik denk dan ook dat het belangrijk is dat de content beschikbaar zal zijn op dat nieuwe platform. Ze zullen nu moeten onderhandelen. De Vlaamse content van de VRT zou bijvoorbeeld in een soort preview kunnen worden getoond. Men zal dan wel moeten bekijken hoe VRT NU daarin wordt opgenomen. Ik vroeg me ook nog af hoe u enerzijds wilt verzekeren dat de VRT-content ter beschikking zal zijn op dit Vlaamse platform en anderzijds dat de lineaire kijker daar nog steeds terechtkan voor zijn Vlaamse fictie.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, dit is inderdaad een belangrijke samenwerking, om een vuist te maken tegen groot internationaal streaminggeweld. Met deze fusie wordt toch wel onmiddellijk een versnelling hoger geschakeld. Gaat u nu ook sneller schakelen? Ik denk dat het belangrijk is, dat de timing nu toch wel vrij dwingend wordt. Dan denk ik dat we nood hebben aan een heel slagkrachtige VRT, aan een slagkrachtige directie met volheid van bevoegdheid. Naast de vragen die al zijn gesteld, is mijn bijkomende vraag: hoe staat het met de procedure voor de nieuwe CEO? Is die al open verklaard binnen de Vlaamse Regering? Ik denk immers dat het extreem belangrijk is dat de VRT heel sterk kan onderhandelen, met een directie die slagkrachtig is.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Het is goed dat Telenet en DPG Media de krachten bundelen. De uitdagingen voor ons Vlaams mediasysteem zijn immens, en wij willen dat de Vlaming te allen prijze kan blijven profiteren van sterke content, sterke fictie, sterke programma’s. De krachten bundelen is dus een goede zaak om het landschap duurzaam te houden.

Minister, ik heb echter de vraag hoe u staat tegenover een bezorgdheid die ik heb. Als u denkt dat er achter die Vlaamse Netflix een succesvol businessmodel kan zitten, hoe ziet u dan precies de rol van de VRT, met name wat betreft het principe van de universaliteit?

Wij van sp.a zijn ervan overtuigd dat de programma’s van de VRT, waar de Vlaming al voor betaald heeft via zijn belastinggeld, absoluut niet achter de betaalmuur mogen verdwijnen, waardoor het platform VRT NU zou worden uitgehold. Dat is onze belangrijkste zorg. Hoe zult u dit verzekeren? (Applaus bij sp.a en Groen)

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, het is zeker goed dat de spelers de krachten bundelen om die fameuze Vlaamse Netflix tot stand te brengen. Maar de vraag is inderdaad of en hoe de openbare omroep nu nog een plaats kan verwerven in het plaatje dat nu wordt uitgetekend. Wij hopen in elk geval dat dat lukt omdat dan het initiatief in de volle breedte kan worden uitgerold. Hebt u indicaties dat dit in de huidige constellatie kan?

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, in september 2018 heb ik als eerste nog aan uw voorganger een vraag gesteld over een mogelijke Vlaamse Netflix. Er zijn intussen heel wat twijfels gerezen over de vraag of dat wel zou lukken. We werden in die vraag wel ondersteund door studies van Econopolis die heel duidelijk uitwijzen dat ons Vlaams media-ecosysteem inderdaad onder zeer zware internationale druk staat en daardoor meteen ook onze lokale content – de Vlaamse series waar de Vlaming zo graag naar kijkt. Om dat te vrijwaren is dit initiatief absoluut een goede zaak want door het feit dat het middelen genereert, kan het op termijn ook nieuwe content genereren.

Over de VRT en de betaalbaarheid zijn al voldoende vragen gesteld. Ik heb een vraag om uitleg ingediend die misschien ook meteen kan worden beantwoord, namelijk in welke mate u eventueel een rol ziet voor het Vlaams Audiovisueel Fonds om daaraan mee te werken. Heeft ook het Vlaams instituut voor het archief (meemoo), het vroegere Vlaams Instituut voor Archivering, daarin een rol te spelen?

Minister Benjamin Dalle

Ik stel vast dat vandaag alle mogelijke partners positief hebben gereageerd, ook de VRT. Dat is heel belangrijk.

Wat de VRT betreft, deel ik natuurlijk de zorg dat het televisieaanbod van de openbare omroep te allen tijde gratis beschikbaar moet zijn, zeker ook via een lineair aanbod. Voor het overige moedigen we de VRT aan, en de VRT moet daar ook klaar voor zijn, om de onderhandelingen aan te gaan, op commercieel vlak, over de voorwaarden van een dergelijke terbeschikkingstelling via een Vlaamse streamingdienst. Het gaat over een commerciële negotiatie met verschillende parameters. Ik wil daar niet op vooruitlopen, het is aan de VRT om die negotiatie te voeren. Daar zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen universele beschikbaarheid en commerciële belangen. Dat is een heel belangrijke onderhandeling.

Wat de CEO van de VRT betreft, heeft de Vlaamse Regering beslist om een overheidsopdracht te starten om die search en selectie te doen. We zullen effectief op zeer korte termijn, over een aantal weken, die vacature kunnen starten, op het moment dat we een headhuntingbureau hebben ingezet. Leo Hellemans is vandaag al bezig met alle belangrijke dossiers waaronder ook de zaak die ons hier nu bezighoudt.

Er was ook een vraag over het Vlaams Audiovisueel Fonds en meemoo. Het lijkt me een goed idee, ook voor de joint venture, om die gesprekken aan te gaan. Ik begrijp dat daar al contacten zijn geweest. Dit is inderdaad een manier om de zogenaamde ‘library’, de bibliotheek van wat beschikbaar is via dat streamingplatform, uit te breiden, bijvoorbeeld met goede Vlaamse films, misschien zelfs oudere films die op die manier ter beschikking kunnen worden gesteld van het Vlaamse publiek.

John Porter, CEO van Telenet, heeft vanmorgen een mooi citaat gebruikt van Benjamin Franklin, de Amerikaanse diplomaat en filosoof, die zei: “We must, indeed, all hang together, or most assuredly we shall all hang separately.” We moeten allemaal samenwerken of we zullen afzonderlijk hangen. Ik denk dat dit in dit dossier heel pertinent is. Ik zie dat daar wat beroering over bestaat maar vandaag is het effectief ‘do or die’ voor onze Vlaamse mediasector.

De enige manier om als Vlaamse mediasector vandaag vooruit te gaan, is samen te werken tussen de private spelers en de openbare omroep, omdat de concurrentie internationaal ligt. Die samenwerking tussen alle partners is dus zo belangrijk. Ik ben bijzonder verheugd dat het initiatief vanmorgen gelanceerd is en dat alle mogelijke betrokken partners ook positief gereageerd hebben. Ik kijk ook uit naar de resultaten daarvan in de komende maanden.

Dank u wel, minister, ik ben het daar helemaal mee eens, wij gaan helemaal mee. Het is nu natuurlijk aan de partners om een model te bedenken. Het zal ook aan bod komen in de beheersovereenkomst, veronderstel ik.

Mevrouw Meuleman, als u vraagt naar de timing, zijn er twee heel belangrijke zaken. De Vlaamse kijker moet nog altijd lineair en gratis naar zijn series kunnen kijken en de belastingbetaler mag geen twee keer langs de kassa passeren. (Applaus bij Open Vld en CD&V)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.