U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Hannelore Goeman bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Voorzitter, ik vraag bij motie van orde het woord om de spoedbehandeling te vragen van een voorstel van resolutie dat wij hebben ingediend over de ontmoetingen tussen Vlaamse en Hongaarse regeringsleden.

Is het goed dat we ons daar straks over uitspreken?

Aangezien minister-president Jambon vanochtend al vertrokken is en wij niet precies weten wanneer hij die ontmoetingen met Orban en de minister van Buitenlandse Zaken zal hebben, zou ik willen vragen om dit toch onmiddellijk te behandelen.

Dat is tussen vier en vijf.

Dan heeft mevrouw Lambrecht het woord, enkel over de reden voor spoedbehandeling.

Straks zal minister-president Jambon inderdaad op de koffie gaan bij Viktor Orban. Het gebeurt niet elke dag dat de minister-president zo’n controversieel bezoek aflegt. Ik denk dat we daar niet lichtzinnig over mogen gaan. Er werd in de pers door de regering verklaard dat de kans zou worden aangegrepen om bepaalde bezorgdheden daar te gaan uiten. Het is heel belangrijk dat we als Vlaams Parlement gerustgesteld kunnen worden dat de minister-president de bezorgdheden, bijvoorbeeld het antisemitisme van Orban, de homofobie, de corruptie, de aanvallen op de rechtsstaat en de democratie, wel degelijk zal aankaarten. Vlaanderen is een regio van waarden. Ik denk dat dergelijke bezorgdheden tegen de democratie en tegen de rechtsstaat zeker moeten worden aangekaart en veroordeeld. Ik zou vragen dat het voorstel van resolutie met spoed kan worden behandeld, voorzitter.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, de motie die de collega voorstelt, is inderdaad een belangrijke motie, maar is helaas zonder voorwerp. Vorige week al heeft de minister-president, trouwens ook in de pers, en in consensus binnen de regering, verklaard dat hij in zijn gesprek met Viktor Orban inderdaad een aantal bezorgdheden ter sprake zal brengen. En die hebben te maken met de gedeelde Europese waarden met betrekking tot pers, democratie enzovoort. Dat heeft ook al in de pers gestaan.

Het gaat nu alleen over de spoedbehandeling, collega Vandaele.

Precies. Wij vinden dit geen spoedbehandeling waard, ook al omdat de commissie van komende dinsdag ruimte heeft ingelast om vragen om uitleg daarover te behandelen, als de minister-president terug is.

De heer Deckmyn heeft het woord.

Velen vinden blijkbaar de gedachte aan een loutere ontmoeting tussen de heer Orban en de heer Jambon problematisch. Ik zou zelfs het omgekeerde durven te zeggen: het kan interessant zijn om eens ter plaatse te kijken wat de inzichten zijn en wat de unieke standpunten zijn die daar ingenomen worden.

De spoedbehandeling, mijnheer Deckmyn.

En dus vind ik dat wij geen woorden in de mond van de minister-president moeten leggen in dezen. Trouwens, wij willen Orban zeker niet tot de orde roepen. We wensen hem integendeel veel succes.

Daar ben ik me van bewust, mijnheer Deckmyn.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Wij hebben de afgelopen week inderdaad samen vastgesteld dat er een aantal dingen bekend zijn geraakt. We hebben daar ook onze vragen bij geuit, vandaar dat wij het logisch vinden om dit wel met spoed te behandelen. Ik denk dat het logisch is dat het parlement, dat dat ook gedaan heeft bij bijvoorbeeld Catalonië, zich uitspreekt, zelfs als de minister-president zelf al een uitspraak gedaan heeft. Dat houdt ons in andere dossiers niet tegen. Dus laat ons dat hier ook doen. En als we weten dat de minister-president over twee uur langsgaat bij de leider van Hongarije, dan lijkt het mij logisch dat we dit nu nog behandelen, om op die manier ook vanuit het parlement een zeer duidelijk kader mee te geven. Want helaas was er deze week in de commissie blijkbaar geen tijd om te praten.

U was voortreffelijk bezig: u hebt zich beperkt tot de spoedbehandeling, op die laatste woorden na.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Voorzitter, als ik het goed begrijp, wil de oppositie zeker zijn dat de minister-president aan bod zal brengen wat hij beloofd heeft dat hij aan bod zal brengen. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk niet zo goed begrijp. (Opmerkingen van Jeremie Vaneeckhout)

We hebben afgesproken, en de minister-president heeft dat bevestigd…

Over de spoedbehandeling alstublieft, niet over de inhoud.

… dat hij zal verwijzen naar de Europese resolutie, die onder andere is goedgekeurd door de drie meerderheidspartijen, en hij dus ook de problemen rond de rechtsstaat, de corruptie met de subsidies en hoe het zit met de onafhankelijkheid van de rechters, ter sprake zal brengen.

Mijnheer Van Rompuy, het mag niet over de inhoud gaan.

Ik zie dus geen noodzaak voor de hoogdringendheid van een debat dat we binnenkort in het lang en het breed zullen hebben in het parlement.

Mijnheer Schiltz heeft het woord.

Collega's, ik sluit me aan bij de vraag tot verwerping van de hoogdringendheid, gelet op de resoluties die in het Europees Parlement door de partijen van de meerderheid en ook andere partijen zijn aangenomen. Er is dus al een staand standpunt. Bovendien zijn er ook de uitlatingen van de minister-president in de pers daarover. We zijn dus gerustgesteld en de hoogdringendheid is niet aan de orde. Uiteraard verwelkomen wij de initiatieven van het parlement om zijn controlerecht uit te oefenen in de commissie volgende week.

Mevrouw Lambrecht heeft het woord.

Ik wil heel kort reageren. Ik snap de schrik van de meerderheid toch echt niet. Ik vind dit zeer erg. Over twee uur vindt het gesprek plaats.

Collega Lambrecht, het gaat hier over de spoedbehandeling. Ik weet niet of u het door hebt, maar uw microfoon staat uit.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Ik wil het ook graag hebben over de Slovaakse en Roemeense collega's in de Europese fractie van de mevrouw van sp.a, geen probleem. (Gelach)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Annick Lambrecht, Hannelore Goeman en Maxim Veys over ontmoetingen van leden van de Vlaamse Regering met leden van de Hongaarse regering naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.