U bent hier

Mevrouw Smeyers heeft het woord.

Los van het getouwtrek wie nu het hardst heeft geroepen inzake deze hervorming wil ik de minister nog eens bedanken voor de rechtzetting. Het is inderdaad zo dat zowel meerderheid als oppositie erop had gewezen dat die rechtzetting nodig was.

Mevrouw Jans, mijnheer Vande Reyde, voor de kijkers thuis en misschien voor de sociale huurder thuis, wil ik toch nog eens benadrukken dat die rechtzetting retroactief zal gebeuren.

Ik kan bevestigen dat de minister ja knikt.

Het is belangrijk dat deze sociale correctie met terugwerkende kracht wordt ingevoerd.

De non-verbale communicatie van de minister is veel explicieter dan die van mezelf de laatste tijd. (Gelach)

Kan iedereen dat beamen? Dat is voor het verslag.

Minister, de kern van de zaak vandaag voor mij en voor mijn partij is dat de huurprijs voor sociale huurders plots fors is gestegen, het gaat over 15.000 gezinnen en een stijging van meer dan 100 euro, u kunt niet ontkennen dat dat fors is voor die doelgroep. We zitten vandaag met heel wat huurders – u hebt er inderdaad nog geen zicht op hoeveel het er precies zijn en wat de parameters zijn – maar feit is wel dat we vandaag heel wat getuigenissen binnenkrijgen van huurders die de rekening in hun bus niet kunnen betalen. We vernemen dat via onze mailbox, via de lokale besturen, via de Vlaamse ombudsman, week na week neemt het aantal getuigenissen toe. Onze oproep is dan ook daar iets aan te doen. De beste methode om de hele zaak te objectiveren lijkt me de toepassing van de armoedetoets. Laat uw sociale huurders niet in de steek en laat uw lokale besturen niet in de steek want naast de sociale huurders zitten ook de lokale besturen vandaag met de handen in het haar. Het is uw taak en verantwoordelijkheid als minister om die kritiek aan te nemen en hen te helpen. (Applaus bij Groen en sp.a)

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.