U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 februari 2020, 13.59u

Voorzitter
Motie van orde

Persoonlijk feit

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Vera Jans bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Jans, u krijgt heel even het woord, enkel en alleen voor het persoonlijk feit waarbij de heer De Meester u verkeerd geciteerd zou hebben.

Ik word niet graag opgevoerd in andermans showtoneeltje. Ik heb hier heel duidelijk gezegd, en dat kunt u ook nalezen in het verslag, dat ik de snelle aanpassing en de duidelijkheid die de minister hier heeft geschapen, waardeer, en dat het ons belangrijk lijkt om bij eventueel toekomstige hervormingen te waken over de meest kwetsbare mensen of groepen, te zorgen dat er geen onbedoelde effecten zijn en zoals ik vorige week al zei, kan de armoedetoets hiervoor een zeer zinvol instrument zijn. U voert hier uw show op de manier die u wenst op en ik voer hier het debat zonder voor de kijker thuis iets te willen brengen. (Applaus bij de meerderheid)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.