U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat doorlichting Agentschap Integratie en Inburgering

Na een kritische doorlichting van het Agentschap Integratie en Inburgering door het Rekenhof neemt minister Bart Somers maatregelen.

De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat met de minister over de doorlichting van het AgII waarover deze morgen berichten verschenen in de pers.

 

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over actuele onderwerpen.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op de actualiteit.

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda is het aantal vragen vandaag kleiner.

Deze week vragen over:

- het vervoer van kankerpatiënten;

- de kinderbijslag voor wezen en halfwezen;

- overcapaciteit en leegstand in rusthuizen (woonzorgcentra);

- de evaluatie van de nieuwe sociale huurprijsberekening;

- de evaluatie van de ondersteuningsnetwerken in het kader van het M-decreet.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 5 februari 2020 (pdf).

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
343 (2019-2020)
van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
354 (2019-2020)
van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
340 (2019-2020)
Motie van orde
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de proefperiode van de directeur van het Vlaams Vredesinstituut
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Actuele vragen
van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
343 (2019-2020)
van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
354 (2019-2020)
van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
340 (2019-2020)

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie - Bespreking en stemming

Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de proefperiode van de directeur van het Vlaams Vredesinstituut

vanaf 16:00 uur

EVENTUEEL

Hoofdelijke stemmingen

over de moties tot besluit van het op 5 februari 2020 gehouden actualiteitsdebat over de doorlichting van het Agentschap Integratie en Inburgering

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.