U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 15 januari 2020, 14.00u

Voorzitter
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Benoeming van zestien leden van de raad van bestuur

Dames en heren, aan de orde is, overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement, de benoeming van zestien leden van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

Het nieuwe mandaat zal ingang hebben vanaf maandag 27 januari 2020 en duurt vijf jaar.

De lijst met de door de fracties, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, het vrijwillig samenwerkingsverband van Nederlandstalige vredesorganisaties en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen voorgedragen kandidaten werd op de banken rondgedeeld.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie:

de heer Jean Boulogne
mevrouw Anna Maria Charlier
de heer Axel Delvoie
de heer Luc De Vos
mevrouw Kristina De Winter
de heer Johan Guldix
de heer Eduardus Kennes
mevrouw Alona Lyubayeva
mevrouw Ann Pauwels
de heer Dirk Rochtus
de heer Tom Sauer
de heer Georges Spriet
mevrouw Maria Van Peer
de heer Jan Van Puyvelde
de heer Joseph Vlaminckx
de heer Peter Wouters

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.