U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 19 december 2019, 15.00u

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

vanaf 14:00 uur

EVENTUEEL

Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering

Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger Bespreking en stemming

Voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, wat de betaling van de vergoedingen in dertigsten betreft

Werkingsbegrotingen - Besprekingen en stemmingen

toegevoegd .
van het Bureau van het Vlaams Parlement
10 (2019-2020) nr. 1
Bespreking en stemming
toegevoegd .
van de Vlaamse Ombudsdienst
45-A (2019-2020) nr. 1
Bespreking en stemming
toegevoegd .
van het Kinderrechtencommissariaat
46-A (2019-2020) nr. 1
Bespreking en stemming
toegevoegd .
van het Vlaams Vredesinstituut
48-A (2019-2020) nr. 1
Bespreking en stemming
Geschrapt .

Ontwerp van begroting 2020 van het Vlaams Parlement
- 10 (2019-2020) - Nr. 1

Geschrapt .

Ontwerp van begroting 2020 van de Vlaamse Ombudsdienst   
45-A (2019-2020) – Nr. 1

Geschrapt .

Ontwerp van begroting 2020 van het Kinderrechtencommissariaat     
46-A (2019-2020) – Nr. 1

Geschrapt .

Ontwerp van begroting 2020 van het Vlaams Vredesinstituut   
48-A (2019-2020) – Nr. 1

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
van de Vlaamse Regering
14 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.