U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 19 december 2019, 15.01u

Voorzitter
Voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, wat de betaling van de vergoedingen in dertigsten betreft

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, wat de betaling van de vergoedingen in dertigsten betreft.

De bespreking is geopend.

Op 14 oktober 2019 besliste het Uitgebreid Bureau principieel om af te stappen van het beginsel dat elke begonnen maand als Vlaams volksvertegenwoordiger recht geeft op een volledige parlementaire maandvergoeding en in plaats daarvan de parlementaire vergoeding in 30e dagdelen uit te betalen.

Op de banken treft u het voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger aan dat uitvoering geeft aan die princiepsbeslissing.

De berekening van de parlementaire vergoeding op basis van de werkelijke duur van het parlementair mandaat heeft een impact op een aantal andere bepalingen in het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, zoals de berekening van het vakantiegeld en van de eindejaarspremie, alsook het meest geschikte moment van uitbetaling van de vergoedingen. Dit voorstel bevat alle nodige aanpassingen om dit consequent door te voeren in het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger.

Tot slot wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om het principe dat de vergoeding als lid van een ontslagnemend minister niet gecumuleerd kan worden met de parlementaire vergoeding, expliciet in het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger op te nemen.

Op 9 december 2019 heeft het Uitgebreid Bureau eenparig zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger dat vandaag voorligt. Namens het Uitgebreid Bureau verzoek ik de plenaire vergadering om dit voorstel goed te keuren.

De heer D’Haese heeft het woord.

We zouden ons met onze fractie graag onthouden. (Opmerkingen van Willem-Frederik Schiltz)

Collega Schiltz, neen, het is niet straks, het is nu.

Collega D’Haese, ik snap uw onthouding niet, al is het uw volste recht zich te onthouden. Dit gaat gewoon over het feit dat de vergoeding van de parlementsleden niet meer in het begin van de maand voor een volledige maand wordt betaald, maar wordt berekend per dag. Als u maar een halve maand parlementslid bent, krijgt u maar een halve parlementaire wedde in plaats van een volledige parlementaire wedde.

Voorzitter, ik snap dat en ik heb het ook gelezen, maar bedankt voor de verduidelijking.

Ik sta achter dat voorstel en vind het een goed idee. We hebben gisteren een aantal voorstellen ingediend om dat statuut diepgaander te hervormen. We onthouden ons, omdat we ons in de rest van het statuut niet helemaal kunnen vinden. Maar toch bedankt voor de verduidelijking.

We noteren bij dezen de onthouding van de PVDA-fractie. Kunnen de andere fracties wel instemmen? (Instemming)

Dan is het voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, wat de betaling van de vergoedingen in dertigsten betreft, aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.