U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 19 december 2019, 15.01u

Voorzitter
Benelux Interparlementaire Assemblee

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de Open Vld-fractie zijn in de Benelux Interparlementaire Assemblee de heer Bart Tommelein als vast lid vervangen door de heer Steven Coenegrachts en de heer Willem-Frederik Schiltz als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bart Tommelein.

van de Vlaamse Regering
152 (2019-2020) nr. 1
Voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, wat de betaling van de vergoedingen in dertigsten betreft

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.