U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Politieke fracties
Motie van orde
Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Motie van orde
Motie van orde
Voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, houdende de instelling van een maximumplafond voor de vergoedingen, wedden en presentiegelden toegekend aan de leden van het Vlaams Parlement
Voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger, houdende de instelling van een maximumplafond voor de vergoedingen, wedden en presentiegelden toegekend aan de leden van het Vlaams Parlement
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen

Motie - Bespreking

Verzoekschriften - Verslagen

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemming

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.