U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 december 2019, 14.01u

Voorzitter
Motie van orde

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Tommelein bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, wij betreuren het dat een vraag van onze collega niet is goedgekeurd, niettegenstaande het feit dat ze wel actualiteitswaarde had. Er moet daar een fout gebeurd zijn. Als tijdelijk fractieleider moet ik dat betreuren.

Collega Tommelein, u hebt mij daar persoonlijk over gecontacteerd. Ik heb u ook persoonlijk geantwoord. Ik stel voor dat die discussie onder ons blijft. Ik heb u gezegd wat er gezegd moest worden. We zullen er in de toekomst nader op toezien dat dat niet meer voorvalt.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.