U bent hier

De heer Dewinter heeft het woord.

Minister-president, ‘samen uit, samen thuis’ was het credo van de Vlaamse Regering. We zijn een paar weken verder en het enfant terrible van de Vlaamse Regering, zijnde uw viceminister-president Somers, die hier vandaag niet aanwezig is, zette reeds de aanval in op de N-VA: ‘Zelfs een blinde kan zien dat de N-VA naar de oppositie wil.’ Niet hier, voor alle duidelijkheid, maar wel aan de overkant op het federale niveau.

Lorin Parys, ondervoorzitter van de N-VA, zei daarover: ‘Rutten plaatst eigen belang boven dat van de Vlaming.’ Mevrouw Rutten is ook alweer afwezig vandaag.

Uw partijvoorzitter, de heer De Wever, zei: ‘Vertrouwensbreuk. Somers heeft de PS een cadeau gedaan. De PS kan nu vragen wat ze wil. Er was een overeenkomst om de logica van de Vlaamse Regering gericht op competitiviteit, jobcreatie en economisch herstel door te trekken op federaal vlak. We zijn in de rug geschoten’ – mijnheer Schiltz: in de rug geschoten – ‘door de Open Vld.’

Blijkbaar gaat men nu op het federale niveau met Open Vld net het omgekeerde doen van hetgeen wat u, dixit uw eigen voorzitter, hier wil doen in Vlaanderen. Het is een beetje een schizofrene, hypocriete situatie, maar zo kennen we Open Vld, niet waar mijnheer Schiltz?

Ik stel vast dat er een essentieel en fundamenteel probleem is binnen deze regering. Aan de ene kant heb je de N-VA, die monogaam is, en aan de andere kant de Open Vld die polyamoreus is en die, zoals in de beste progressief-liberale traditie, verschillende partners verkiest. Wanneer de ene monogaam is en de andere polyamoreus, leidt dat meestal tot een echtscheiding, minister-president.

Quid Vlaamse Regering? Wat nu? ‘Quid’ is een Latijns woord dat u zeker moet kennen van uw partijbureau. Hoe gaat u daarmee om? Wat gaat u doen om de consensus binnen uw regering te herstellen en om de federale problemen rond de regeringsvorming niet te laten exporteren naar de Vlaamse Regering? (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Voorzitter, mijnheer Dewinter, ik ben bijna ontroerd door uw belangstelling en uw bezorgdheid over het reilen en zeilen van de Vlaamse Regering. Mocht ik u niet beter kennen, ik zou echt ontroerd zijn. (Applaus bij de meerderheid)

Mijnheer Dewinter, wij leven inderdaad in een federaal land en dat heeft dynamieken op de verschillende niveaus, op de niveaus van de lokale besturen, op de niveaus van de deelstatelijke besturen; er is zelfs enige dynamiek te ontwaren op het niveau van het federale bestuur. Dat dat dan tot verklaringen leidt van partijen die soms in eenzelfde regering op een ander niveau of een ander bestuur zitten, dat is eigen aan een federale dynamiek.

Maar ik kan u geruststellen, mijnheer Dewinter. Ik kan u bijzonder geruststellen. Ik herhaal de oproep dat de collega's in de Vlaamse Regering zich een beetje terughoudend zouden moeten opstellen wat betreft commentaar op het federale gebeuren. Maar we hebben deze week nog vergaderd met de kern. We hebben vorige week vrijdag heel lang vergaderd tijdens de ministerraad. Ik heb bijna dagelijks contact met de collega-ministers. Ik kan u zeggen dat de sfeer opperbest is, mijnheer Dewinter. Binnen de Vlaamse Regering trekken wij aan één zeel, namelijk het zeel van het regeerakkoord. Mocht u de vorige dagen uw slaap daarvoor gelaten hebben, dan kunt u deze nacht opnieuw gerust slapen, want de sfeer binnen de Vlaamse Regering is opperbest. (Applaus bij de meerderheid)

Ik blij om dat te vernemen, minister-president. Let op dat u niet in de rol van Comical Ali uit Irak terechtkomt. U kent hem nog. Hij zei ook dat er geen enkel probleem in Bagdad was, terwijl de Amerikanen reeds in het centrum stonden. Maar alle gekheid op een stokje.

Ik noteer ook uw terechtwijzing, uw oproep tot terughoudendheid aan het adres van minister Somers, die zeker op zijn plaats is. Dat mevrouw Rutten doet wat ze als voorzitter doet, is haar probleem, maar de heer Somers moet beseffen dat hij niet de duikboot van Open Vld in de Vlaamse Regering is, maar viceminister-president.

Ik citeer graag de heer Parys, die hier aanwezig is en het wat dit betreft veel beter dan ik kan zeggen. “Ik waarschuw Vlaams coalitiepartner Open Vld voor een Belgisch dubbelspel”, zei hij. “Twee totaal verschillende coalities met de liberalen in beide regeringen kan niet. Wat als je Vlaams een beleid zit te voeren om mensen te activeren en federaal een beleid zit te voeren dat rechtstreeks het omgekeerde doet dan wat je Vlaams hebt beslist met je partij? Dat kan niet.” Hij heeft natuurlijk gelijk wanneer hij dit zegt, want het kan niet zo zijn dat we straks een Federale Regering krijgen die het omgekeerde beleid van de Vlaamse Regering zal voeren, en dat uw beleid daar uiteindelijk de dupe van is.

Zijn er collega’s die willen aansluiten? Nee? Dan moet de minister-president ook niets meer zeggen.

De heer Dewinter heeft dan het slotwoord.  

Ik zou daar graag gebruik van maken. (Gelach)

Ik begrijp dat dit soort kwesties het liefst door niemand wordt besproken, zeker niet door de betrokkenen, die dat wel in de media, maar nooit in het parlement doen. Maar mag ik er toch op wijzen dat er uiteindelijk een oplossing is, minister-president. Ik geef ze u nu al mee voor het geval dat. U kunt ze misschien als stok achter de deur gebruiken tegen uw overspelige partners van Open Vld. U weet dat we in dit parlement wel van meerderheid kunnen veranderen indien we daartoe de bereidheid vinden bij een aantal partijen. Als Open Vld het zou aandurven om paars-groen te verkiezen en om met een Vlaamse minderheid in een Federale Regering te stappen en daarvoor het liberale alibi wil zijn, dan is er nog altijd het Vlaams Belang dat de Vlaamse belangen wil verdedigen en veiligstellen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Dan kunnen we in dit halfrond Open Vld naar de oppositie verwijzen en dan zullen wij als het Vlaams Belang in deze regering uw trouwe bondgenoot zijn om uw regeringsakkoord met enige gewijzigde accenten mee gestalte te  geven. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.