U bent hier

Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen

Dames en heren, conform de met redenen omklede motie die vorige week is ingediend door de PVDA, sp.a en Groen, heb ik vanochtend om 10 uur samengezeten met de voorzitters van de Kamer, de Senaat en van het Parlement van de Franse Gemeenschap. Het college heeft vastgesteld dat de motie die vorige week werd ingediend, voldoet aan de voorgeschreven vormvereisten. Er is uitspraak gedaan bij staking van stemmen zodat de motie ontvankelijk is verklaard. Ik zal dan ook onverwijld – en de diensten zijn er al mee bezig – de nodige stukken overmaken aan de Kamer en de Senaat zodat zij hun licht daarover kunnen laten schijnen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.