U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat over verdere achteruitgang Vlaams onderwijs in internationaal onderzoek

Uit de nieuwe PISA 2018- en PIRLS-cijfers (internationaal vergelijkend onderzoek waarbij de vaardigheden lezen, wiskunde en wetenschappen van  Vlaamse leerlingen worden gemeten) bleek dat het Vlaams onderwijs verder achteruitboert.  De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat met minister van Onderwijs Ben Weyts over de oorzaken en aanpak van deze resultaten.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over actuele onderwerpen.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op de actualiteit.

Door de toevoeging van het actualiteitsdebat aan de agenda is het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

- de timing van het Oosterweelproject;

- verdeeldheid binnen de Vlaamse Regering door de federale regeringsvorming;

- het crisisplan vaccinatietwijfel;

- de deelname van de Vlaamse Regering aan de Rode Neuzen Dag;

- de herberekening van de huurprijzen voor sociale woningen vanaf 1 januari 2020.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 4 december 2019 (pdf).

Aanpassing begroting 2019

De plenaire vergadering bespreekt en stemt over de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting voor het jaar 2019. De begrotingsaanpassing heeft als doel de gegevens uit de oorspronkelijke begrotingsopmaak te controleren en actualiseren om budgettaire marges en tekorten preventief op te sporen. Zo kunnen tijdig corrigerende maatregelen worden getroffen. De begrotingscontrole gebeurt dit jaar later wegens de verkiezingen van 26 mei.

Resolutie Vlaamse bijdrage aan klimaatconferentie Madrid

De plenaire vergadering keurde via de spoedprocedure een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties goed over de Vlaamse bijdrage aan de VN-klimaatconferentie (COP25) in Madrid.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Actuele vragen
van Hannes Anaf aan minister Lydia Peeters
181 (2019-2020)
van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
172 (2019-2020)
van Sarah Smeyers aan minister Matthias Diependaele
165 (2019-2020)

Begrotingen

van de Vlaamse Regering
151 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

van de Vlaamse Regering
18 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
19 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
151 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

EVENTUEEL


over de moties tot besluit van het op 4 december 2019 gehouden actualiteitsdebat over de verdere achteruitgang van het Vlaams onderwijs in internationaal vergelijkend onderzoek

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.