U bent hier

Stemming over het amendement

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement nr. 2, van Johan Deckmyn en Kristof Slagmulder.

U bent te laat, mijnheer De Wever. (Opmerkingen)

Zeg nu nog eens dat ik niet voor iedereen even streng ben.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  88 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  89 leden hebben ja geantwoord;
  16 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Redenen voor onthouding?

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik wil onze onthouding nog even toelichten. Collega Deckmyn heeft dat daarstraks bij de bespreking correct gedaan, maar voor een goed begrip en voor de eventuele correcte weergave in de pers wil ik alleen nog benadrukken dat het Vlaams Belang discriminatie van holebi's, geweld tegen holebi's, laat staan het invoeren van de doodstraf voor homoseksualiteit zoals nu in Oeganda gebeurt, wel degelijk totaal verwerpelijk vindt.

Het is niet aan ons, niet aan het Vlaams Parlement om andere democratieën, die redenen hebben om de doodstraf in te voeren of te handhaven en daarvoor een democratische meerderheid in hun parlement hebben, met de vinger te wijzen. Wat ons betreft hoort die bepaling dus niet thuis in dit voorstel van resolutie. Vandaar onze onthouding.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.