U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2019 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan de adressen en de koppeling van adresgegevens.

De algemene bespreking is geopend.

Is er een lid van de regering aanwezig? Of in huis? (Neen)

Vraagt iemand de aanwezigheid van een lid van de regering? Ik zal haar er attent op maken dat dit niet kan. Iemand zegt ja? Ik wil schorsen, voor mij geen probleem. Ik zal schorsen en minister-president Jambon opvorderen.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik denk dat voor dit ontwerp van decreet, waarvan de bespreking in de commissie zeer beperkt was, niet meteen de aanwezigheid van een lid van de regering nodig is. De schorsing lijkt mij niet noodzakelijk.

Wat vinden de andere fracties? Doen we het zonder een lid van de regering? Het is een ontwerp van decreet. Eigenlijk is de aanwezigheid van iemand van de regering vereist. (Opmerkingen)

Vindt de plenaire vergadering het goed dat we dit eenmalig zo doen? Ik zal de regering nog eens goed zeggen dat er wel degelijk bij de bespreking van een ontwerp van decreet, dat een voorstel is van de regering en niet van het parlement, een lid van de regering moet aanwezig zijn. Maar bij dezen zijn we het ermee eens dat het eenmalig kan.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik beken schuld. Minister-president Jambon heeft mij gevraagd of het nodig was dat hij kwam en ik heb hem geantwoord: ‘Ik vermoed van niet.’ (Opmerkingen)

Mijnheer Vandaele, dan staat u nu niet volledig aan de kant van het parlement!

Het was in de geest, inderdaad, van een heel beknopte bespreking in de commissie. Ik dacht dat dit een hamerstuk was, zoals men dat in Nederland zegt.

In het verleden zijn er veel ministers geweest, waaronder ook ikzelf, die daar hebben gezeten en niets hebben hoeven te zeggen. Maar goed, dit is afgehandeld. Niemand vraagt bij dit ontwerp van decreet de aanwezigheid van de regering.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019, nr. 102/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.