U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over actuele onderwerpen.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • de beveiliging van snelwegparkings;
 • een eventuele kilometerheffing voor auto's in Brussel en Vlaanderen;
 • de acties in de dienstenchequesector;
 • pesten op school;
 • rechts-extremisme op school;
 • welzijn op school naar aanleiding van Rode Neuzen Dag 2019;
 • het beleid inzake het verlenen van kapmachtigingen door Natuur en Bos
 • de elektrificatie van bedrijfswagens tegen 2023 en de nood aan laadinfrastructuur hiervoor;
 • het stijgend aantal verontrustende opvoedingssituaties;
 • de opvang van teruggekeerde kinderen van Syriëstrijders;
 • sensibilisering rond mogelijke gehoorschade door luide muziek bij jongeren.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 27 november 2019 (pdf).

Intra-Belgisch samenwerkingsakkoord eengemaakte adresreferenties

De manier om in België een adres te registreren is momenteel niet eenvormig. Enerzijds zijn de gemeenten, onder voogdij van de gewesten, bevoegd voor de creatie en de naamgeving van de straten en andere elementen van een adres op hun grondgebied. Anderzijds gebruikt de federale overheid deze informatie in het kader van haar verschillende opdrachten (Binnenlandse Zaken, Justitie, Economie, postdiensten enzovoort).

In Vlaanderen was deze materie al geregeld via het CRAB-decreet (decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand). Het ontbreken van een gemeenschappelijk model op nationaal niveau om de officiële Belgische adressen te beheren en te onderhouden, is nadelig voor de goede werking van de administraties en leidt tot inefficiëntie en fouten. Om dit te verhelpen is een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale staat en de gewesten.

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet tot instemming met dit samenwerkingsakkoord.

Doodstraf voor homoseksualiteit in Oeganda

Op 10 oktober 2019 kondigde de Oegandese minister van Ethiek en Integriteit het voornemen aan om de wet tegen homoseksualiteit opnieuw in te voeren in het Afrikaanse land, met inbegrip van de doodstraf. Volgens mensenrechtenorganisaties in Oeganda is er sprake van een sterke toename van aanvallen op lgbtq-personen. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van resolutie in om elk mogelijk wettelijk initiatief dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid mogelijk maakt, te veroordelen. Ze roepen de Vlaamse Regering op om via de federale diplomatieke kanalen druk uit te oefenen op de Oegandese autoriteiten.

De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Wijziging decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van decreet van de meerderheidsfracties tot wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Door de indiening van een motie houdende discriminatie om ideologische en filosofische redenen, ondertekend door één vierde van de parlementsleden, wordt de behandeling van het voorstel van decreet geschorst.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers en minister Ben Weyts, beantwoord door minister Ben Weyts
161 (2019-2020)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Sam Van Rooy aan minister Bart Somers en minister Ben Weyts, beantwoord door minister Ben Weyts
161 (2019-2020)

Ontwerp van decreet - Beraadslaging

Voorstel van resolutie - Bespreking

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.