U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Opnieuw aanhangig maken

Dames en heren, krachtens artikel 1 van het decreet van 21 juni 1972 betreffende de gevolgen van een vernieuwing van het Vlaams Parlement ten aanzien van de bij het Vlaams Parlement aanhangige ontwerpen en voorstellen van decreet worden de ontwerpen en voorstellen van decreet die bij het Vlaams Parlement werden ingediend en niet door het Vlaams Parlement werden goedgekeurd, in geval van vernieuwing van het Vlaams Parlement als niet bestaand beschouwd.

Artikel 2, tweede lid, van hetzelfde decreet biedt het Vlaams Parlement evenwel de mogelijkheid om vervallen ontwerpen van decreet op voorstel van de Vlaamse Regering opnieuw aanhangig te maken.

Bij brief van 12 november 2019 stelt de Vlaamse Regering voor om het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2018 opnieuw aanhangig te maken.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.