U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Conner Rousseau bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Katia Segers betreffende de nood aan een toekomstvisie voor de kunst- en cultuursector in Vlaanderen.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Voorzitter, de ongerustheid in de brede culturele sector is ongelooflijk groot en het protest is oorverdovend. Gisteren vond er in de Beursschouwburg een protestactie plaats waarop massaal veel volk aanwezig was. Morgen zal er aan ons parlement actie gevoerd worden. Ook vanuit economische hoek wordt er vandaag in De Tijd verbolgen gereageerd op de plannen van de Vlaamse Regering. De toekomst van kunst en cultuur staat vandaag acuut onder druk. Voordat we de bespreking en de stemming aanvatten, is er volgens ons zeer dringend nood aan een debat over de keuzes die minister van Cultuur Jambon zal maken. We vrezen immers dat de culturele dynamiek in dat sterke culturele veld abrupt afgebroken zal worden. Carrières van beginnende studenten van kunsthogescholen die hun eerste producties niet meer zullen kunnen doen, worden gefnuikt.

Een tweede reden waarom we denken dat er absoluut een spoedbehandeling nodig is, is dat de besparingen al ingaan over minder dan twee maanden. De organisaties die structureel betoelaagd worden, hebben echter al hun programmatie vanaf januari vastgelegd en zullen nu voorstellingen moeten schrappen en/of mensen in vooropzeg plaatsen. Zij moeten zeer dringend duidelijkheid krijgen. De Vlaamse Regering plant die besparingen door te voeren midden in een lopende periode, een periode van meerjarensubsidies, en toont zich eens te meer een onbetrouwbare partner die haar engagement eenzijdig opzegt. Daarom moet dit zo snel mogelijk ten gronde kunnen worden besproken. (Applaus bij sp.a, Groen en de PVDA)

Mijnheer D'Haese, ik moet dit eerst afhandelen vooraleer ik aan uw voorstel van resolutie kan beginnen.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, we hebben in dit huis een aantal regels en afspraken en een ervan is dat we eerst de begroting en de beleidsnota’s bespreken in de commissies, alvorens we daar conclusies uit trekken. Wat de collega – de zeer gewaardeerde collega – hier doet, is eigenlijk de kar voor het paard spannen. We willen de normale cyclus doorlopen, zoals we dat gewoon zijn, en de minister de toelichting laten geven, wat morgen in de commissie zal gebeuren met daarna vragen van de parlementsleden. Dit lijkt ons alvast een voorbarig manoeuvre.

De heer Rzoska heeft het woord.

Ik wil de vraag van mevrouw Segers en de urgentie onderstrepen. Het is niet omdat er bepaalde regels zijn in dit parlement dat een parlementaire gemeenschap in de plenaire daarop geen uitzondering kan toestaan. Er is niet enkel dit huis, de bubbel waarin we zitten. Er zijn heel wat ongeruste vragen ‘buiten’, vanuit de sector.

Het klopt, zoals mevrouw Segers zei, dat planningen in dergelijke sectoren veel verder gaan dan 2020. De sectoren zijn vragende partij om eerst gehoord te worden alvorens de volgende stappen worden gezet. Laat ons eerlijk zijn: bepaalde stappen die nu worden aangekondigd door de Vlaamse Regering zijn behoorlijk drastisch, waarbij heel wat vragen gesteld kunnen worden. Bij dezen ondersteunen wij vanuit de Groenfractie de urgentie om dit dossier in de plenaire zitting naar voren te trekken, wat dit halfrond ook kan doen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve wordt het voorstel van resolutie van Katia Segers betreffende de nood aan een toekomstvisie voor de kunst- en cultuursector in Vlaanderen verwezen naar de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.