U bent hier

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Conner Rousseau bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Rousseau heeft het woord.

Voorzitter, ik wil namens onze fractie luid en duidelijk stellen dat wij het onbegrijpelijk vinden dat dat we hier vandaag geen vragen kunnen stellen aan de minister-president over de besparingen en de crisis in de cultuursector. De regering heeft altijd de mond vol van jobs, jobs, jobs, maar op het moment dat er duizenden jobs zullen sneuvelen in de cultuursector, duizenden creatieve ondernemers, kunnen we die vragen hier niet stellen. Misschien moeten we deze week nog hopen op een diner van Doorbraak. Dan zullen we misschien de echte visie van de minister-president te weten komen. (Applaus bij sp.a)

Onze fractie zal alleszins een voorstel van resolutie indienen over de toekomstvisie voor de cultuursector. Mijn collega Katia Segers zal straks de hoogdringendheid daarvan toelichten.

U wilt dus aan de agenda van vandaag een voorstel van resolutie toevoegen over de besparingen in de cultuursector.

We zullen ons daar straks over uitspreken.

Wat de onontvankelijkheid van de actuele vragen betreft, is het, wat betreft deze problematiek, heel duidelijk dat er een link is met de begroting en de beleidsnota's. De bespreking daarvan is deze week geopend in de commissie. De minister-president heeft al aangekondigd dat hij morgen uitleg zal verschaffen in de commissie.

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Jos D'Haese bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer D’Haese heeft het woord.

Voorzitter, wij stellen ons dezelfde vraag. Wij hadden ook een actuele vraag ingediend over de besparingen in de cultuursector, die er bijzonder zwaar inhakken en die ook bijzonder actueel zijn, aangezien ze al over anderhalve maand ingaan. Er wordt verwezen naar de commissie, maar in de commissie krijgen we enkel een toelichting van de minister-president en geen debat. Er kunnen geen vragen gesteld worden, er is enkel een toelichting van de minister-president. (Opmerkingen)

Ik denk dat het echt niet oké is dat we zulke zware besparing aangekondigd zien worden en dat we daar pas over twee weken in de commissie over zullen kunnen debatteren. Daarom hebben wij ook een voorstel van resolutie ingediend, met de vraag om dat met spoed te behandelen. Collega De Meester zal dat toelichten.

Daar zullen we ons dan ook straks over uitspreken.

Van twee zaken één, collega D’Haese. Ofwel hebben we hier in deze periode als werkzaamheden de bespreking van begroting en beleidsnota in de commissie en daarna in de plenaire vergadering. En dan kunnen we natuurlijk geen actuele vragen stellen over materies die daar aan bod komen. Uw fractie en de sp.a-fractie waren trouwens de enige twee fracties die daar een actuele vraag over hadden ingediend. De collega van Groen heeft dat bijvoorbeeld niet gedaan, misschien om andere redenen, daar ga ik me niet over uitspreken. (Rumoer)

Collega Almaci, u spreekt nogal luid.

Collega’s, als we van dit parlement een volwassen instelling willen maken en dat zo willen houden, gaan we de debatten niet oeverloos overdoen. Er zijn heel duidelijke afspraken gemaakt. Ik sta ervoor open om bij de Bureaubesprekingen eventueel te bekijken of we dat volgend jaar anders kunnen doen dan dit jaar, maar hier zijn er nu heel duidelijke afspraken over gemaakt.

Uw voorstellen van resolutie en de hoogdringendheid ervan kunnen straks worden toegelicht en dan kunnen die eventueel worden besproken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.