U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Ik het daarnet tijdens het debat verschillende keren gevraagd of de minister mij kon verzekeren dat er geen scenario komt waarbij kinderen met een taalachterstand tot een jaar lang voltijds in aparte klassen worden afgezonderd, omdat uit alle recent onderzoek, mijnheer Daniëls, blijkt dat dit niet werkt. Ik heb daar geen duidelijk antwoord op gekregen van de minister, en dan denk ik: ‘better safe than sorry’. Vandaar deze motie waarin wij aan de Vlaamse Regering vragen om die aparte voltijdse taalbadklassen onmogelijk te maken in het toekomstige aanbod van taalintegratietrajecten. Ik ging zeggen dat ik daarbij ook reken op de steun van Open Vld en CD&V omdat zij duidelijk hebben laten horen dat ze dat terecht geen goed idee vinden, maar die ijzeren meerderheidsdiscipline is een heel triestige zaak.

Begin van de stemming.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  26 leden hebben ja geantwoord;
  77 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.