U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 oktober 2019, 14.01u

Voorzitter
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

Verkiezing van de Nederlandstalige vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, overeenkomstig artikel 23, eerste lid, van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, verstrijkt het mandaat van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen, dit is op 26 november 2019.

Aan de orde is derhalve de verkiezing van dertien vaste en dertien plaatsvervangende Nederlandstalige leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Overeenkomstig artikel 22, vijfde lid, van voornoemde wet mogen de partijen die in de commissie niet vertegenwoordigd zijn, een Nederlandstalig lid met adviserende stem aanwijzen, op voorwaarde dat zij vertegenwoordigd zijn in het Vlaams Parlement.

De lijst met de door de fracties voorgedragen kandidaten werd op de banken rondgedeeld.

Vraagt iemand hierover het woord? (Neen)

Er zijn geen andere voorstellen.

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de volgende dames en heren met ingang van 26 november 2019 benoemd tot vast lid, plaatsvervangend lid en lid met adviserende stem van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie:

vaste leden:

de heer Tillo Baert
de heer Stijn De Mars
mevrouw Inge Moyson
mevrouw Hanna Nys
de heer Bart De Valck
de heer Frederik Pas
de heer Paul Puttemans
mevrouw Elisabeth Buelens
de heer Pieter-Jan Mattheus
de heer Georges Vandenborre
mevrouw Eva Vanhengel
de heer Mark Boudrez
mevrouw Vera Claes

plaatsvervangende leden:

de heer Duncan Braeckevelt
mevrouw Els Butenaers
de heer Elias Kartout
mevrouw Liesbeth Stroobandt
de heer Bartold Maréchal
mevrouw Ilse Van Echelpoel
de heer Wim Van Osselaer
mevrouw Marie-Louise Deckers
de heer Christian Stivigny
de heer Yago Bastin
de heer Thomas Leys
de heer Gijs Ory
de heer Tom De Pelsmaeker

lid met adviserende stem:

de heer Robrecht Vanderbeeken

Alle voornoemde leden zullen eerstdaags worden uitgenodigd om in handen van uw voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.