U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat De Lijn

De afgelopen week was de toestand van de openbare vervoersmaatschappij volop in de actualiteit.

De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over de toekomst van De Lijn, op basis van door de volksvertegenwoordigers ingediende vragen aan minister Lydia Peeters.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over actuele onderwerpen.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

- het beleid van minister Ben Weyts ten aanzien van het klimaatspijbelen;

- de samenstelling van het expertenpanel interlandelijke adoptie;

- een recent arrest van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de taalkennis Nederlands van sociale huurders;

- de recentste evoluties inzake de brexit.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 23 oktober 2019 (pdf).

Verkiezing Nederlandstalige leden Cultuurpactcommissie

In 1972 sloten de grote politieke partijen een akkoord: het Cultuurpact.  Hierdoor moeten openbare culturele instellingen pluralistisch zijn en mogen zij geen gebruikers discrimineren om ideologische, filosofische of politieke redenen. De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (VNC) waakt over de juiste toepassing van de Cultuurpactwet in het hele land.  Zij behandelt klachten en brengt adviezen uit bij overtreding van het Cultuurpact. Krachtens de Cultuurpactwet uit 1973 verstrijkt het mandaat van de commissieleden zes maanden na de verkiezingen, dus op 26 november 2019. Het Vlaams Parlement verkiest daarom 13 vaste en 13 plaatsvervangende Nederlandstalige leden ter vernieuwing van de VNC.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat
Actuele vragen
van Roosmarijn Beckers aan minister Ben Weyts
46 (2019-2020)
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Verkiezing van de Nederlandstalige vaste en plaatsvervangende leden

vanaf 16:00 uur

EVENTUEEL

Hoofdelijke stemmingen

over de moties tot besluit van het op 23 oktober 2019 gehouden actualiteitsdebat over de toekomst van De Lijn

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.